DELA

Toivonens alternativa fakta

Stephan Toivonen har i insändare i båda lokaltidningarna presenterat sina egna fakta om klimatförändringen. Det förefaller som om han förenar sig med Donald Trump i klimatföenekelse och presenterar ”fake news”, alternativa sanningar lika med osanningar.

Jag kan ingenstans hos SMHI hitta uppgiften att temperaturen i Sverige skulle ha varit oförändrad de senaste 25 åren. Däremot säger SMHI redan 2006 att temperaturen stigit en grad sedan början av 1990 talet. IPCC:s rapport AR5 (final) visar diagram över temperaturutvecklingen sedan 1850 och skriver att temperaturen stigit 0,85 grader 1880 till 2012. Sedan dess har vi haft en serie av nya årsvisa värmerekord. IPCC säger inte att temperaturen stått stilla de senaste 15 åren, däremot poängterar man att det krävs långa mätperioder. Åren 1998 till 2012 var stegringen per tio års period bara 0,05 grader medan den är 0,12 grader per tio år under tiden 1951 – 2012.

IPCC skriver i en sammanfattning (översatt från engelska av mig) ”Vartenda av de tre senaste årtiondena har varit successivt varmare vid jordytan än någon föregående tioårsperiod sedan 1850. 1983 – 2012 var på norra halvklotet sannolikt den varmaste 30-årsperioden de senaste 1400 åren. Man säger också att: ”Uppvärmningen av klimatet är otvetydig och sedan 1950 är många av observationerna utan motstycke över tiotals till tusentals år. Atmosfären och oceanerna har blivit varmare, mängden snö och is har minskat, havsvattnet har stigit och mängden växthusgaser har ökat.”

På ett annat ställe konstateras att mängden koldioxid – CO2 i atmosfären är den högsta på minst 800 000 år. CO2 halten är idag ungefär dubbelt så hög som för 100 år sedan. Till detta kommer metangas utsläpp som ökar snabbt i samband med ökande temperaturer på tundran. Jag kan också tillägga att redan 1895 upptäckte Sven Arrhenius koldioxidens påverkan i atmosfären. (Teknikhistoria nr 8-2016 sid 27).

Påståendet att satellitmätningar inte skulle ha registrerat temperaturökningar de 15 senaste åren torde tillhöra Toivonens alternativa fakta. Likaså att det sällan skulle ha varit så kallt som nu de senaste 10 000 åren. IPCC konstaterar att det förekommit perioder med regionalt ungefär lika höga temperaturer som idag, t.ex. perioden 950 – 1250 men detta inte omfattade hela jordklotet som idag.

Att vi haft en kylig sommar i år (ungefär som det var på 60-talet) på denna lilla plätt av jordklotet säger inget om jordens medeltemperatur. Fråga dina portugisiska vänner om de tycker det var kallt i somras. Hela Medelhavsområdet hade ofta temperaturer över 40 grader!

Sedan kan jag helt hålla med om din slutkläm om att spara på resurser. Miljöfrågor måste prioriteras och det är åländska politiker mycket dåliga på. Men, klimat och miljö går hand i hand.

Jan Grönstrand