DELA

Toivonen försöker blanda bort korten

Jag beklagar om jag missuppfattat lagtingsman Toivonens insändare, men jag tror nog att alla som läser det han skrivit får uppfattningen att han anser att Corona inte är farligare än en vanlig influensa och att nyttan med vaccin är begränsad. Så här skrev Toivonen ordagrant i sin insändare:

”WHO har ju självt erkänt att dödligheten ligger i nivå med vanlig vinterinfluensa, vilket redan det första utbrottet på kryssningsfartyget Diamond Princess indikerade.”

När man diskuterar sjukdomar talar man ofta om IFR (Infection fatality rate) vilket är ett mått på hur många man tror har smittats som har dött. Man talar även om CFR (Case Fatality Rate) dvs hur många som dött bland de laboratoriebekräftade fallen.

Har då WHO ”erkänt” att dödligheten ligger i nivå med en vanlig vinterinfluensa? Svaret är nej. I en annan insändare har Toivonen angett källan till sitt påstående, nämligen webbsajten ”off-guardian” (Inte att förväxla med tidningen The Guardian som håller hög klass). Denna ”off-guardian” är en sajt som grundades 2015 för att sprida rysk desinformation om Ukraina. Numera sprider den även desinformation om vaccin och konspirationsteorier. Den finns med på den lista över konspirationssajter som sammanställs av Columbia Journalism Review.

Vid utbrottet på Diamond Princess dog 14 passagerare av 712 bekräftat positiva. Detta innebär en CFR om 1,97 procent. Även om man justerar ned denna till 0,5 procent eftersom merparten av passagerarna på fartyget var äldre så är denna CFR fem gånger högre än för vanlig säsongsinfluensa. (Faust et al 2020). Således: Utbrottet på Diamond Princess stöder inte Toivonens teser om en låg dödlighet.

Helt uppenbart är att Toivonen hyser en misstro till det han kallar ”experter”. Igen är det oklart var han tar sina uppgifter ifrån, men faktum är att även om vaccinen inte är perfekta så ger de ett bra skydd mot allvarlig sjukdom. När det är frågan om en ny sjukdom finns ingen facit. Man måste fatta beslut baserat på vad man vet och det fakta som finns och vara beredd att ändra åsikt då man får nytt data. Man kan välja att lyssna på experter eller på politiker som gissar hej vilt. Valet är fritt.

En annan märklig sak med Toivonens resonemang är att han kritiserar det villkorade godkännandet för vaccinet. Jag tolkar det som att Toivonen anser att man borde testat mera? Samtidigt propagerar han för olika helt otestade och icke-godkända preparat. Exempelvis Ivermectin är ett preparat som används för att bekämpa parasiter på djur och ibland människor. Det är inte godkänt för behandling av Covid. Trots detta används det av vissa läkare. Att man testar olika saker i början av en pandemi är naturligt, men nu vet vi att Ivermectin sannolikt inte fungerar mot Covid. Cochrane skriver så här: “Overall, the reliable evidence available does not support the use ivermectin for treatment or prevention of COVID-19 outside of well-designed randomized trials”. (Fritt översatt: Den tillförlitliga evidens som i dagsläget är tillgänglig stöder inte användningen av ivermektin för behandling av eller skydd från covid-19 förutom i väldesignade experiment./red)

Om vi tar Toivonens fråga om Island så finns det en enkel förklaring: Deltavarianten. Vaccinet ger ett sämre skydd mot att smittas av denna variant. Däremot ger vaccinet ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk vilket även bekräftas av Islands chefsläkare Þórólfur Guðnason. ”The data show that vaccinated people who are getting the virus are generally recovering without serious illness” (Fritt översatt: data visar att vaccinerade människor som smittas av viruset generellt återhämtar sig utan att drabbas av allvarlig sjukdom./red)

Slutligen: Jag har aldrig skrivit att inte pandemin skulle ha inverkat på godkännandeprocessen, men faktum är att även dessa vaccin genomgår alla de faser som läkemedel genomgår. Hur många doser som ges är naturligtvis relevant eftersom man vid alla läkemedel även har en uppföljning av biverkningar. Genom att vaccinet getts i så många doser kan man se även extremt ovanliga biverkningar och naturligtvis har vaccin biverkningar. Men dessa är ovanligare än skador av sjukdomen. Väljer man rationellt så väljer man den lägre risken.

På en punkt är jag dock överens med Toivonen: Jag är tveksam till vaccinpass så länge som vi lyckas hålla en hög vaccinationsgrad. Bättre i så fall med andra restriktioner som är proportionella och drabbar alla lika.

ANDERS GUSTAFSSON

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp