DELA

Toivonen är oärlig

Om han verkligen ville ”hjälpa flyktingar på plats” skulle han välkomna asylflyktingar till Mariehamn.

För det är människor som flytt krig eller annan förföljelse av religiös, politisk eller sexuell natur, och de finns redan här.

De finns redan här!

Här i Finland sitter tusentals män, kvinnor och barn som redan har fått sina asylbehov prövade och fått uppehållstillstånd redan. De kan inte resa hem på grund av risk för förföljse eller avrättning. Deras liv skulle i hemländerna vIgge Holmberg ara i verklig fara.

De väntar i förläggningar runt om i landet på att någon kommun ska ge dem ett hem.

Migrationsverket har begärt kommunernas hjälp och står för kostnaderna att intergrera dem i de nya kommunerna.

Vill man verkligen hjälpa människor på plats, så duger säkert dessa krigsflyktingar också. Mariehamn skulle vara en trygg plats att låta dem komma på fötter i tillvaron igen.

Men om man inte vill ha människor från ”andra kulturer” vandrande på Mariehamns gator, då lägger man en motion som inte har en chans att bli godkänd eftersom budgeten för staden klubbades redan i juni.

Om Toivonen menat allvar med sitt ”hjälpande på plats” var det då han borde ha lagt den motionen. Att lägga den efter att budgeten är klubbad i det system vi använder i stadens budgetprocess gör inte någon nytta alls.

Å andra sidan kunde han ju inte göra det eftersom han satt och njöt av den portugisiska kulturen då istället för att vara på plats i fullmäktige.

Man kan ju ibland undra vem som är ”flykting” egentligen.

I mitt och socialdemokraternas fall hjälper jag hellre människor som vill starta sitt liv på nytt i Mariehamn.

För vi vill hjälpa människor på riktigt, inte med låtsas-motioner som man vet inte har en chans att gå igenom.

Igge Holmberg

(S)