DELA

Töftöbro eller färja

I artiklar i båda lokaltidningarna har det presenterats en studie, som gjorts av tre studerande i Uppsala. De tre personerna uppges studera till civilingenjörer inom miljö- och vattenteknik. I deras rapport jämförs en bro med fortsatt färjetrafik under en period på 120 år och deras slutsats är att en bro är mer miljövänlig och mer ekonomisk än färjetrafik.

Det är mycket förvånande att blivande civilingenjörer inte på minsta sätt tar hänsyn till den teknikutveckling, som pågår i snabb takt. Att förutsätta att färjor kommer att drivas med dieselmotorer i all framtid snedvrider resultatet fullständigt. Jag hade förväntat mig lite mer framsynthet. Det är överhuvudtaget inte relevant att göra en studie över 120 år och dessutom inte ta hänsyn till teknikutveckling. Rapporten måste snarast betraktas som ett rent räkneexempel och inget som kan tillämpas i verkliga livet.

Ålands Teknikkluster r.f. håller i samarbete med Landskapets Trafikavdelning på med en studie kring framtida färjeteknik och framdrift. Utan att i alltför hög grad gå in på detaljer i projektet, som skall vara klart i januari 2014, så kan jag säga att vi redan om ett par år kan komma att ha miljövänliga färjor utan klimatpåverkan i drift. Driftskostnaderna kommer sannolikt också att kunna reduceras märkbart.

Utan att ha läst annat än tidningsreportagen vet jag inte om rapporten räknar med att en bro behöver en stor renovering ungefär lika ofta, som man skulle bygga en ny färja. Enligt de uppgifter jag har sett ligger renoveringskostnaderna i samma storleksordning som ursprunglig byggkostnad. Det betyder att den ackumulerade kostnaden för en bro på 120 år bör beräknas till tre – fyra gånger byggnadspriset. Vi har redan exempel här på Åland, nu Vårdöbron, tidigare Nötöbron. Färjsundsbron har byggts om liksom Marsundsbron.

En fast förbindelse är mycket mer sårbar än färjeförbindelser. Vid en olycka eller ett haveri, som resulterar i sådana skador att en bro måste stängas av blir det totalstopp i trafiken. En havererad färja kan ersättas ganska snabbt, det finns alltid någon reserv att ta till.

Skall man jämföra färja med bro över en period på 120 år så skall man räkna med utsläppsfri automatiserad och obemannad färja. Sådana kommer att finnas innan studenterna hunnit bli medelålders. Lite märkligt att det är "gamlingar" som har visionerna och driver på framtidens teknik.
Jan Grönstrand
Verksamhetsledare
Ålands Teknikkluster r.f.