DELA
Foto: Fredrik Törnroos

Tobak kväver drömmar

Tobaksfriadagen infaller varje år den 31 maj och är en internationell kampanjdag mot tobak på initiativ av Världshälsoorganisationen (WHO) där årets tema är ’Tobak och lunghälsa’. Rökningen har minskat på flera platser i världen men det är tyvärr inte tillräckligt. Genom den tobaksfriadagen fortsätter WHO att utlysa en tobaksfri dag för att uppmärksamma de skadliga och dödliga effekterna som kommer av tobaksanvändning.

De flesta vet hur skadligt och dödligt tobaksbruk är. Förutom att det ger en minskad livskvalité och ökad risk för att drabbas av cancer eller annan sjukdom som
i värsta fall leder till en för tidig död, påverkas även hälsan med försämrad lungkapacitet och blodcirkulation, dålig hy och munhygien, ökat blodtryck och hjärtfrekvens.

Idag vet vi även att det inte bara skadar oss själva utan även att miljön tar stor skada och människor och barn utnyttjas i mindre utvecklade länder för att odla tobak.

Tobaksproduktionen är en mäktig multinationell industri som länge förnekat att det är farligt att röka trots att de alltid vetat sanningen. Tobaksodling leder till en massiv skogsskövling där omkring 600 miljoner träd avverkas varje år, vilket motsvarar 200 000 hektar skog
– en yta större en hela Ålands areal.

Industrin är känd för att använda sig av barnarbete i mindre utvecklade länder då det är billig arbetskraft och familjerna ofta inte har något val än att låta sina barn arbeta, vilket leder till att de inte kan gå i skola.

Tobaksindustrin är även påhittig och utvecklar hela tiden nya produkter med fina färger och häftiga smaker samt använder sig av dold marknadsföring för att locka nya kunder. De får synlighet för sina tobaksprodukter i filmer och serier, hos influensers och unga kändisar som lägger upp bilder med produkterna på sociala medier.

Mycket har redan gjorts för att minska användningen av tobak. Restauranger har infört rökförbud på sina uteserveringar, skolorna och vissa myndigheter har blivit tobaksfria, Tobakskampen på ÅHS har fått förlängt projekt och intresset för tobaksavvänjning har ökat, på Åland har Tobaksfriduos – tobaksprevention till skolorna årskurs 6–9 – medlemsantal fördubblats det senaste året och är nu upp emot 500 stycken.

Rökningen har minskat på Åland under 2000-talet men vi ser även att snusanvändningen har ökat
i vissa grupper de senast åren och e-cigaretten har blivit en ny trend bland ungdomar. Tobaksindustrin tar långsamt död på sina egna kunder och behöver alltid locka till sig nya användare, vilket är ungdomarna. Vi vet att tobaksbruk hos unga kan vara en inkörsport till att prova på alkohol och andra droger därför måste vi ta hand om våra ungdomar och tillsammans jobba för ett tobaksfritt Åland!

ELEONORE HEDMAN,
ANDTS, FOLKHÄLSAN PÅ ÅLAND
IRENE HÄGER,
TOBAKSFRIDUO, FOLKHÄLSAN PÅ ÅLAND
TUIJA DANIELSSON och
INGER HAGSTRÖM,
TOBAKSKAMPEN, ÅHS
MARIA SVENSSON,
FÖRENINGEN VÅRT HJÄRTA