DELA

Tjejerna måste få chansen att må bra

Det är viktigt är att våra barn ungdomar mår bra. Många unga tjejer mår dåligt i vårt samhälle och vi måste bli bättre på att hitta dem i tid.

Tidiga insatser är ofta effektiva. Jag tycker att alla ungdomar bör få tala med en kurator eller psykolog i högstadiet och i gymnasiet. Det är svårt att be om hjälp när man mår dåligt.

Jag anser att vi har misslyckats med vår sjukvård när unga tjejer mår dåligt i 5-6 år utan att få den hjälp de behöver. Ifall vi inte har den vården på Åland så måste vi köpa den från ttill exempel Sverige. I längden så är detta inte att öka kostnaderna utan det minskar kostnaderna och framför allt lidande i vårt samhälle.

Låt våra ungdomar gå vidare i sina liv med den hjälpen och det stödet de behöver få att bygga sin framtid.

Peggy Smulter (ÅF)