DELA

Tjärasfalten en ekonomisk smäll för skattebetalarna

Dom har nu fallit i tjärasfaltsmålet till den del det gäller ansvaret för miljöbrott. Beträffande det ekonomiska ansvaret innebär domen en helt ny situation då entreprenören numera helt tagit på sig ansvaret för den olagliga dumpningen på icke godkänd plats. Det kan inte vara rimligt att stadens skattebetalare skall stå för uppgrävning och bort transport för flera huntratalstusen euro då entreprenören medvetet brustit i att följa det ingångna entreprenadavtalet.

Förtroende för staden som upphandlande byggherre har skadats avsevärt om inte entreprenörer behöver följa gällande avtal. Det blir fel både mot skattebetalare och andra konkurrerande entreprenörer som följer gällande avtal.

BÖGE HOLMBERGSUNE AXELSSON