DELA

Tjänstledighet eller inte?

Statistiken över beviljade tjänstledigheter vid ÅHS var intressant att ta del av, tack till kvalitetssamordnare Åsa Friman för det. Att de lagstadgade ledigheterna beviljas finns inget tvivel om, men de som beviljas enligt prövning önskar många att ÅHS var generösare att bevilja. Vi ska komma ihåg att vi politiker kontaktas i frågor som personalen anser att behöver förbättras.

Statistiken visar alltså att det är en enda person som inte beviljats tjänstledighet, men jag har kontaktats av många flera angående tjänstledighetsprinciperna bara i år. Min uppfattning är att personalen avråds från att ens söka tjänstledighet, eftersom det ändå inte kommer att beviljas, och faller då utanför statistiken. Det leder till att personal måste säga upp sig för att få möjlighet att arbeta på ett annat ställe i organisationen och på så sätt utvecklas i sin yrkesroll. Eller så lämnar de ÅHS.

Det är viktigt att ta vara på personalens vilja att vidareutvecklas och önskan att använda sina kompetenser, det motiverar och engagerar. Samtidigt stärks gemenskapen samt ger möjlighet att utveckla och effektivisera vården och verksamheten.

Resurseffektiv användning av personal pratas det ofta om, och den möjligheten underlättas om personal roterar, och ges möjlighet att använda sina behörigheter fullt ut, och samtidigt samlar de på sig nya kunskaper och erfarenheter, samtidigt som vikariekostnaderna skulle minska.

Det behövs ett helikopterperspektiv för att nyttja personalresursen optimalt i organisationen för att i förlängningen kunna ge den bästa vården till ålänningarna. Ledningen för en avdelning eller enhet ser till avdelningens bästa, precis som de är anställda att göra men vi behöver komma ifrån dragkampen om personalen.

Så vi kan konstatera att de som önskar tjänstledighet för att få variation i sitt arbete eller vill prova på andra arbetsuppgifter ska söka denna ledighet, och inte hindras av att någon anser att det ändå inte är någon idé. Mister vi personal i dessa tider, gör vi en redan ansträngd bemanningssituation ännu mera ansträngd. Då riskeras patientsäkerheten.

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp