DELA

Tittarna kan avgöra om det är seriöst

Medievärlden förändras snabbt och i dag spenderar tusentals människor på Åland tid på medier som Facebook, bloggar osv som inte fanns för några år sedan. Där finns innehåll som skapas av oss själva och som engagerar oss mycket.
Kvar på vår mediemarknad finns förstås de traditionella tidningarna som jag tycker tacklar utvecklingen bra och lyckas hålla kvar förhållandevis många prenumeranter på papperstidningen. Den traditionella tidningen tappar dock mark mot andra medier, så också här. På medietäta Åland har vi också både licensfinansierad och kommersiell radio och sedan tre år lokal-tv i form av Åland24.

Jag tror det är bra för oss ålänningarna om medierna diversifierar sitt utbud eftersom vi då får mer att välja på. I mitt tycke har tidningen Åland tagit tydliga steg mot att likna en kvällstidning. Jag tror det är en kommersiellt framgångsrik strategi och jag tycker tidningen Åland skapar engagemang och delaktighet i dag på ett för konsumenterna modernt sätt. Över 1100 fans på Facebook är ett bevis på det.
Som läsare skulle jag gärna se att Nyan gick åt andra hållet och blev mera som Dagens Nyheter med seriös granskande journalistisk, fördjupande reportage och liknande. För mig behöver inte bägge tidningar komma ut varje dag.

Papperstidningarnas verksamhet finansieras genom allahanda kommersiella annonser, samt med prenumerationsintäkter enligt en väl inarbetat affärsmodell. Som ordförande i Åland24 har jag sedan länge sagt att enbart reklam inte kommer att bära kanalen, trots att man gör bra innehåll med en personal på endast 5-6 personer.
Därför har styrelsen tagit fram ett koncept för Åland24 där vi noggrant listat olika sätt att skapa intäkter med hjälp av de tillgångar vi har. Tillgångar i form av kunskap, utrustning och distributionskapacitet till i princip alla åländska hushåll och så förstås på webben. I konceptet behandlas hur olika programupplägg ska beskrivas för tittarna, vem som gör programmen och överlag vilka begränsningar som finns för verksamheten för att man skall upprätthålla vedertagna journalistiska ramar i praktiken, trots ett behov av nya innovativa intäktsformer.
Vi är väl medvetna om att vissa ”gammelmedier” kan tycka att vi tummar på dessa journalistiska principer, men min tro är att de som tittar på Åland24 är kloka och vet att gratis innehåll måste finansieras av någon. Åland24 ska förstås alltid vara helt öppna och ärliga med vad som gäller.

Tidningen Åland har naturligtvis ett syfte med att utmåla Åland24 som oseriös. Det är en del av spelets regler, det har hänt förut och det är okej. I artikeln den 1 oktober och på ledarplats den 2 oktober beskriver tidningen en idé som sonderats med de åländska partierna utan att tidningen har tillnärmelsevis fullständig information.
Tidningen tolkar friskt och förlöjligar Åland24, men det är tidningens val trots att jag personligen tror tidningen skulle vinna trovärdighet på att agera annorlunda. Fakta är att Åland24 berättat för partierna på Åland att vi är beredda att under valåret 2011 satsa på samhällsprogram, samhällsdebatt och gärna nya innovativa format som gör det intressant och roligt för tittarna att se denna typ av program på lokal-tv.
Vi har gjort klart att det skulle ske enligt journalistiska principer som slutligt ska beslutas, men att vi måste få en viss finansiering för en satsning av detta slag. Projektet är på idéstadiet. För att sätta det i perspektiv så har Åland24 indikerat att partierna tillsammans borde satsa 5-10 % av partiernas (inte kandidaternas) valbudgetar. Det tycker vi är synnerligen rimligt för en omfattande satsning under hela 2011 vars slutresultat mycket väl kan bidra till ett ökat engagemang och därmed valdeltagande. Den minnesgode kommer ihåg att Ålands Radio & TV äskade över 50.000 euro för en enda partiledardebatt inför 2007 års val.

Jag tycker inte att det är journalistiskt fel att ta betalt för produktion och distribution såvitt Åland24 själv bestämmer t ex vilka frågor som ställs och det samtidigt klart och tydligt framgår för tittarna att någon finansierar programmet. Vi tror tittarna själva kan avgöra om det är seriöst eller inte. Vi på Åland24 är seriösa men utan ökade intäkter blir det till slut svart i rutan.
Det jag som styrelseordförande i Åland24 dock ska ta med mig framåt från denna diskussion är att Åland24 borde bli ännu tydligare i beskrivningen av våra olika kommersiella koncept. Hur de fungerar för köpare, för Åland24 och för tittare.
Det finns många möjligheter med lokal-tv och tittarundersökningarna vi gjort är mycket uppmuntrande. Min vision är att vi på Åland ska kunna njuta av en bra lokal-tv tillgängliga för alla när som helst.
Stefan Rumander
Ordförande, Åland24 Ab