DELA

Titta på tunnelalternativet

I torsdags 8 november hade FSL en presentation av sitt projekt tunnel till Föglö i Lagtingets auditorium.

FSL har lagt ner stor möda på att förvissa sig om att en tunnel till Föglö är både tekniskt och ekonomiskt möjligt att genomföra inom givna ramar.

FSL har tittat på ett flertal liknande projekt i Norge, Island och framförallt på Färöarna som ju har ett demografiskt underlag liknande Åland.

Man har även vinnlagt sig om att så långt som möjligt anpassa projektet till LRs planerade kortrutt.

En fast förbindelse till Föglö skulle med all säkerhet ha en mycket positiv betydelse för både kommunen och LRs planerade kortrutt och man får verklighet hoppas att våra politiker tar till sej projektet och genomlyser både dom tekniska och ekonomiska aspekterna innan man låser fast sig vid något annat alternativ.

Med tanke på all tid, arbete, och pengar som FSL lagt ner på att arbeta fram trovärdiga underlag för beslut samt alla tänkbara positiva synergieffekter som följer med en fast förbindelse kan man tycka att det är rimligt att begära att LR initierar och genomför en faktabaserad, opartisk bedömning av projektet innan man tar beslut i saken.

DAN WIKINGSON