DELA

Tips till trafikavdelningen

Ett senkommet PR-budget tips till trafikavdelningens ansvariga och/eller trafikministern.
Gammal asfalt och ett nytt fartyg har kraftigt reducerat trafikavdelningens PR-konto bland allmänheten så bottnen börjar skönjas och kontot borde få påfyllning.

Ett billigt sätt att göra det är att öppna vägen kring Svibyviken så trafikproblemen vid brobygget skulle slippas så att de som åker där skulle komma i tid och mindre stressade till jobbet och kanske få en bättre start på dagen.
Det enda som behövs är att flytta några betonggrisar och skyltar.
Omvägen finns färdigt byggd med belysning och allt. Omvägens ökade avgasutsläpp vägs säkert upp av motsvarande vid köbildningen.

Det skulle framförallt öka säkerheten för de som jobbar med brobygget och arbetet skulle troligtvis kunna bedrivas effektivare så byggtiden kan förkortas vilket borde kunna bli en vinn/vinn situation för alla.
Sedan kan ni luta er tillbaka en stund med allmänhetens stigande jubel i bakrunden.

Om det inte lyckas med att leda om trafiken så vore det på sin plats med litet finjustering av intervallen på trafikljusen av byggarna.
Först var det aningen för korta intervaller och sedan justerades det till alldeles för långa intervaller som proppar igen rondellerna vid rusningstrafik så en lätt justering vore på sin plats. Använd gärna skalpell istället för yxa.
Trafikljusets placering från Mariehamnshållet är inte det bästa när det står bredvid de blinkande gula ljusen så ljuset kan vara svårt att upptäcka även för en med hembygdsrätt och med beröm avlagt synprov.

Om sedan ni bilister som har höjdskräck eller bilar utan fjädring skulle lära er köra utan att bromsa när ni skall upp på den 3 cm tjocka stålplattan så skulle trafiken flyta ganska bra.
Med hopp om förbättring hälsar
Bi-list från Sargassolandet