DELA

Tips om nytt system för barnomsorgen

Som mamma oroar jag mig ganska ofta för inbesparingarna på resurser inom socialförvaltningen. Hotet om högre barnomsorgsavgifter och större barngrupper, indraget 80%-avtal etc. Jag uppmanar socialnämnden att se över detta registreringssystem, jämföra för och nackdelar med nuvarande byråkraticirkus:
Ett så kallat Nuddis:
http://tempusinfo.se/?page_id=5

Nu fyller jag i tre-fyra blanketter när barnen använder 80%, först fyller man i på förhand, sedan vid ankomst och vid hämtning en pärm på dagiset. Förutom det skall en närvarolista fyllas i. Oerhört omständigt, onödigt pappersjobb och slöseri på resurser hos personalen.
Med införande av detta nya system slipper personalen stå med papper och klocka alla hämtnings och lämningstider. Kommunerna slipper onödig byråkrati och pappersvändande då allt sköts elektroniskt. Personalen på daghemmen kan koncentrera sig på sitt viktiga jobb i barngruppen istället för att agera tidspoliser.
Jessy Hartvik
(Obs, lagtings och kommunalvalskandidat)