DELA

Tio alltför kostsamma minuter

Varför gör ni som motsätter er kortruttsplanerna inte mera för att stoppa den planerade miljöförstörelsen på västra Föglö?

Ovan nämnda frågeställning har jag ofta fått ta del av under sommarens alla samtal med ålänningar. Mitt svar har varje gång varit det samma: jag hoppas att det ska visa sig att det inom regeringsblocket finns flera än Carina Aaltonen (S) som anser att konsekvenserna av bland annat en 538 meter lång bro inte är försvarbara eftersom

– det fortfarande kommer att finnas ett färjpass och därmed kostnader för fartyg, besättning, bunker med mera

– tidsvinsten blir endast tio minuter. Spelar det egentligen någon roll för pendlarna om färjturen tar 30 eller 20 minuter?

– de uppskattade kostnaderna om totalt 40 miljoner motsvarar inte de kommande behoven. Jag har benämnt beräkningarna tidigare som rena glädjekalkylerna.

I lagtinget förlorade oppositionen första omgången i kortruttsfrågan eftersom moderater, liberaler och socialdemokrater drev igenom fullmakten för regeringen att börja skuldsätta offentliga Åland med minst 40 miljoner. Samma partier kräver samtidigt neddragningar inom sjukvården med påföljd att ledande ÅHS-personer nu lämnar sina poster.

Var håller natur- och miljövännerna inom moderater, liberaler och socialdemokrater hus? Var finns de som värnar om en hållbar offentlig ekonomi?

Till sist ett varmt tack till Jan Grönstrand som oförtröttligt försöker få regeringen Sjögren att inse att de ägnar sig åt att bygga morgondagens trafiksystem med föråldrade metoder.

Harry Jansson (C)

Lagtingsledamot