DELA

Tillväxt via besöksnäring och fotboll

IFK Mariehamns juniorfotboll genererar väldigt mycket gott till samhället Åland. Deras fotbollscuper är fullsatta och med ytterligare plankapacitet kan turneringarnas volym o antal växa. Ålands besöksnäring är i starkt behov av incitament som lockar turister, och gärna 365 dagar/år. Sportprodukten och speciellt fotbollen gör just det och skapar välbehövlig tillväxt.

Dels socialt och som en sund fritidssysselsättning, men även ekonomiskt. Genom att anlägga en konstgräsplan på WHA, kunde omgående och sett ur de senaste årens uppdämda behov av cuper o träningsläger, ett årligt tillskott på ca 120 fotbollsgrupper (6000 övernattningar) tillkomma.

Sett till medelvärdet av en grupps storlek och konsumtion betyder det ett exportvärde om 600 000 euro (turismintäkter räknas som export). Avskrivningstiden för en konstgräsplan är 10 år, vilket innebär en total exportintäkt om 6 miljoner euro. Investeringskostnaden ca 1 miljon euro. Till detta ska läggas intäkter i form av planhyror och det året runt värde som planen genererar i form av förbättrade förutsättningar för allt från juniorfotboll till elitnivå på dam- och herrsidan, vilket starkt bidrar till varumärket Åland.

Sett till behovet av fler turister och en trimmad tillväxtmotor är satsningen definitivt långsiktigt fruktsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

John Holmberg

Liberalerna