DELA

Tillväxt på sossarnas vis

Sara Kemetter och Karl-Johan Fogelström skriver om att de åländska företagen räknar med att antalet arbetsplatser ökar. Det är möjligen en nyhet för dem. Den intressanta frågan är hur staden skall få nytta av tillväxten. Tillväxten på Åland sker i dag utanför Mariehamn. De hävdar också att Mariehamn är Ålands huvudstad och ansikte utåt. Där skulle jag säga ”Åland behöver ett centrum/huvudstad och den skulle passa bra i Mariehamn” och dit är inte utvecklingen på väg i dag. Det är bra för staden om Sara och Karl-Johan är för tillväxt i staden men hur har ni det med gruppen?

Sossarna röstade emot att sälja tomten på Lotsgatan där utrymme för 100 – 130 bostäder fanns. Sossarna är negativa till att planera tomter i Södra Lillängen och sossarna vill behålla trästadsprägeln i centrum, ingen av dessa skapar tillväxt. Den politik sossarna stått bakom har gynnat tillväxt i Maxinge, Solberget, Möckelö med flera ställen.
En valretorik mot budgetförbättringar är knappast tillväxtskapande. Att fylla gapet mellan stadens inkomster och utgifter med högre skatt ger ett skattöre på 18,5 – 19,0 år 2014. Forskning har också visat att ju färre skatter och pålagor ett samhälle har, desto större tillväxt.

Ni vill ha investeringar men då behövs pengar. För att få fram pengar måste onödiga utgifter undvikas. För min del tycker jag sossarna borde hjälpa till att söka budgetförstärkningar i stället för att prata om slakt av välfärden. Till exempel förtätningprojektet och energibesparingar skapar utrymme för välfärd. En buss som kör omkring med ett par tre personer skapar inte välfärd.

Det är dags att sluta ge sken av att beslut om budgeten för 2013 redan är fattat, det sker i fullmäktige sent i höst. Dessutom kan budgetförbättringarna vara av flera slag, de kan innehålla rena besparingar, typ energi och lokalutnyttjande, de kan innebära större skattebas, de kan innebära höjd skatt och de kan innebära högre avgifter för att ta några exempel.
Låt nu förvaltningen och nämnderna göra sitt jobb utgående från politiskt beslutade ramar. Gör inte tjänstemännen till syndabockar för att de politiska riktlinjerna inte faller i smaken.

Det går inför budgetdebatten också att göra en mer verklighetsförankrad prognos över skatteintäkterna och när alla underlag finns tar vi debatten i fullmäktige och förhoppningsvis i samtal mellan grupperna.
Lennart Isaksson (M)