DELA

Tillväxt, attraktionskraft och konkurrenskraft

Centerns Runar Karlsson (RK) blandar och ger friskt i sin senaste insändare. Jag anser RK vara en av våra trevligaste åländska politiker, men sättet han för fram sina åsikter lämnar mycket att önska. Att onyanserat och okritiskt plocka ut lite påståenden här och där och mixa ned det till en populistisk trollbrygd vars enda egenskap är att göda fördomar och öka polariseringen är inget bra recept för att stärka Åland.

RK hade till årets budget en motion med syfte att vissa delar av Åland skulle erhålla PAF-medel för investeringar inom äldreomsorgen. Jag ställde i remissdebatten raka frågor vilka regelverk som RK tänkte stöda anslaget på och varför bara vissa delar av Åland skulle komma i åtnjutande av stödet? Logiska svar uteblev.

Demenskön vid ÅHS har förkortats avsevärt det senaste året, men den stora utmaningen är demografin. Här behöver vi en kommunstruktur som kan hantera investeringar, kompetensförsörjning och en långsiktig drift, oberoende var på Åland man bor.

Att precis här och nu anse att Åland har bra ekonomsikt läge är inte ansvarsfull politik. Speciellt när inte ens RK kan prognostisera flitpeng o avräkning längre än ett högst ett år i taget. Att blunda för det strukturella investeringsunderskott som Åland har framför sig inom speciellt IT, infrastruktur och socialvård borde väcka ansvarskänslan även hos den mest inbitne kommunstrukturmotståndare.

Till detta scenario ska läggas bristen på krockkudde i form av en stabil kassa. Åland skulle behöva många PAF för att kunna ta över det kommunala investeringsansvaret fullt ut och för mig är den självklara och naturliga lösningen en kommunstruktur. En rationell och kostnadseffektiv drift där ett attraktionskraftsutrymme per automatik skapas i form av lägre skatteöre och tillväxtsatsningar. Vi får dels en tryggad välfärd, men även förutsättningar till mer pengar i plånboken för alla ålänningar.

I årets budget betonar landskapsregeringen tillväxt, konkurrenskraft och attraktionskraft. Utan tillväxt stannar samhället, och ska vi ha råd med en god äldreomsorg, barnomsorg och skola med mera behöver vi skapa förutsättningar till en skattebas som möjliggör det.

Fotbollen är en galjonsfigur för Åland, vilket förstärks genom att läsa den medierapport som vårt utmärkta Ålandskontor tar fram varje månad. En godkänd fotbollsarena för såväl ligaspel och europeiska matcher får inte vara en tröskel. IFK Mariehamn och Åland United är för betydelsefulla för att inte ha det. En konstgräsplan på WHA skapar dessutom förutsättningar till ännu fler arrangemang och det stavas rätt och slätt tillväxt, vilket gynnar hela Åland. Ingen annan produkt lockar lika många turister under lågsäsong som fotbollen gör. Ålands enda friidrottsarena, har tillsammans med dess investerings- och driftskostnader alltid funnits i Mariehamn. Den kommer att nyttjas av alla ålänningar från hela Åland, vilket för mig är helt naturligt.

Att ställa tillväxtsatsningar mot äldrevård är fel, speciellt då det förstnämnda är en förutsättning för en god välfärd. Om man på riktigt bryr sig om äldrevården är ett bra första steg att montera bort kommungränserna.

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)