DELA

Tilltro till Åland

Kommentar Igge Holmberg
Det är roligt att någon lagtingsledamot, som Igge Holmberg, reagerar när man tar upp åländska framtidsfrågor som utvecklingen av Ålands självstyrelse till diskussion.
Jag är dock inte orolig för att vår representant i Ålandskommittén, Axel Jonsson, är på väg att kompromissa bort grundtankarna i Gunnar Jansson-kommitténs betänkande.
Däremot oroar mig kommentarerna i media från andra partiers företrädare där tongångarna helt klart är inne på kompromisser.

Enligt min uppfattning är Gunnar Jansson kommitténs betänkande i allra högsta grad berättigad och relevant, en rimlig förnyelse av självstyrelselagen som Åland behöver, i likhet med andra autonomier, i en ständigt föränderlig värld.
Vi behöver en autonomilag där Åland lagting kan bestämma vad som är bäst för Åland.

Jag blir ändå rätt förvånad över Holmbergs (och Socialdemokraternas?) uppgivna syn på oss ålänningar och det åländska samhället. Han skriver; ”de flesta förstår att 29 000 människor på ett par holmar inte har de förutsättningar som krävs för att upprätthålla ett nationsbygge”.

Det är en mycket nedsättande samhällssyn Holmberg har på det åländska samhället och entreprenörsandan, som försörjer både Holmberg och mig.
Min och Ålands framtids samhällssyn är betydligt mer optimistisk. Vi tror på Åland och ålänningarna och vårt näringslivs förmåga att förnya sig och skapa arbetsplatser bara vi får de nödvändiga verktygen i åländska händer för att driva en progressiv näringspolitik.
Men det är kanske det Holmberg inte vill.

Holmberg och jag har tydligen inte samma arbets- och näringslivserfarenhet. Jag ser med tillförsikt på drivkraften i vårt näringsliv och ser dem som en lika trygg samhällsbärare som omkringliggande regioners näringsliv. Tack vare vår småskalighet.
Men, om inte vi tror på oss själva – vem ska då göra det?

Rolf Granlund (ÅF)