DELA

Tillstånd för lagring

Jag tycker att vårt företag Ålands bygg i insändaren ”Vakna Mariehamn, du fyller 150 år” blivit oförskyllt anklagade.
När vi inledde bygget på Östra Esplanadgatan anhöll vi om tillstånd att stänga av gatan, i flera omgångar, men fick avslag i stadsstyrelsen, av något oklara skäl.
Redan då visste vi att det skulle bli nödvändigt med temporära avstängningar, och har skött det efter bästa förmåga.
Vi har fått tillstånd och betalar för att använda en del av parken för lagring av betongelement, inga små summor heller.
Vid midsommar torde lagringen i parken att vara avslutad och gatan fri igen.
Erik Sundblom
Ålands bygg