DELA

Tillsätt ett medieråd

Har MCA den sämsta handikappservicen av alla kabel-TV nät i landet?
Vad är ”handkappservice” då det gäller kabel TV frågar sig säkert många. Frågan låter kanske först underlig men tänker man efter en smula är svaret nog ganska givet: det finns ju två handikapp som i hög grad påverkar våra möjligheter att följa med TV- mediet: nämligen hörsel- och synnedsättning. Genom den digitala tekniska utvecklingen kan såväl hörsel- som synskadade numera använda TV- mediet på ett helt annat sätt än vad som var möjligt för bara några år sedan om bara den nya ”tekniken” finns tillgänglig.

Hur gör man det i praktiken?
För hörselskadade: genom att TV texta ( i vårt fall ) även svenskspråkiga program. Texten hittar man genom att välja en bestämd sida i ”text TV” och man får då text i rutan på samma sätt som när man ser på utländska textade filmer. För synskadade blir det nästan tvärtom, program på andra språk som är textade på svenska förser man med en extra ”ljudkanal” där man kan höra texten uppläst. På så sätt kan även den som har så svag syn att den inte kan läsa texten i rutan följa med t.ex. en italiensk film.

Fungerar det här i verkligheten?
Det fungerar idag bra, TV- bolagen är enligt EU- direktiv skyldiga att underlätta för handikappade att följa med bolagens TV- utsändningar. Såväl SVT som YLE och också de kommersiella bolagen följer idag EU: s direktiv, SVT textar t.o.m. en hel del direktsändningar. Finland har varit bland de ledande länderna när det gällt att införa ”den talande texten” för synskadade.

Hur är det då på Åland?
Tyvärr, av våra åländska distributionsbolag är det endast Ålands Radio/TV (Smedsböle de kabelbolag som sänder ut Smedsböle direkt) som sänder ut såväl texten för hörselskadade som också ”den talande texten” för synskadade. Vårt största kabelbolag MCA verkar vara det bolag i landet som sköter det här sämst. Varken textningen för hörselskadade eller ”den talande texten” fungerar som de borde i MCA nätet.” Den talande texten” fungerar någon gång på YLE 2, aldrig på FST5 (svenska) och inte heller på någon annan kanal. Textningen för hörselskadade fungerar inte (sedan mer än ett halvt år) på Barnkanalen, Kunskapskanalen och inte heller på SVT 24. (Det går naturligtvis inte att välja en annan kanal som har text TV när man vill ha textning på t.ex. Barnkanalen.)

Program för barn och ungdom är viktiga i det här sammanhanget och en vanlig dag textar SVT mer än 30 program i Barnkanalen. Så vitt bekant fungerar denna handikappservice i alla kabel och IP- TV nät i Sverige och i Finland utom i MCA nätet. ”Den talande texten” på FST5 fungerar i alla kabel- och IP-TV nät i Finland utom i MCA- nätet och i Ålcoms IP- TV nät. Textningen för hörselskadade fungerar dock utan problem i Ålcoms IP-TV nät.

Vad skall vi göra åt saken?
Enligt EU: s direktiv är MCA och Ålcom skyldiga att se till att den här handikappservicen fungerar och det kommer dom säkert att göra bara någon ”myndighet” knackar dom på ryggen. Undertecknad försökte (för en bekants räkning) ”prata” med både MCA och Ålcom för ca. två veckor sedan och blev mycket väl bemött MEN ”dom som har ansvar för saken” inom respektive bolag hade ”inte möjlighet” att prata med mig och någon förändring har inte heller skett i näten sedan dess. Så snälla landskapsregeringen, (nu kommer jag tillbaka till min käpphäst): tillsätt ett medieråd som kan agera och ge råd där det behövs i mediefrågor och glöm inte att handikapporganisationerna också bör vara representerade.
Christian Stormbom