DELA

Tillsätt en parlamentarisk kommitté

Nog är det konstigt att Ålands lagting inte kan komma överens om någonting alls. Inte ens sin egen arbetsplan kan de i parlamentarisk ordning göra nödvändiga ändringar i.

Länge har det talats om att lagtingsordningen borde ändras och bli mer ändamålsenlig och i takt med tiden. När så lagtingsdirektören kommer med ett förslag till nyordning, så måste naturligtvis oppositionen motsätta sig den, eftersom regeringspartierna tycker att förslaget är ok. Sandlådementaliteten förnekade sig inte nu heller.

Lagtingsledamöterna har ett arvode runt 3 700 euro/månad, vilket är beräknat på cirka 60–70 procent arbetstid. Det är bra betalt, i jämförelse med vad gemene ålänning har att leva på per månad. De långa ledigheterna mellan plenum gör att man delvis kan sköta ett annat arbete på sidan av lagtingsuppdraget.

Att nu ”ragga” kandidater till valet genom att hänvisa till hur bra betalt det är i jämförelse med arbetsinsatsen är tydligen en taktik som partierna använder sig av. Inte desto mindre är det nu hög tid att se över situationen, och att göra nödvändiga och tidsenliga förändringar i lagtingets arbetsplan.

Om man inte är nöjd med lagtingsdirektörens förslag till ny arbetsplan, bör man från lagtingets sida tillsätta en parlamentarisk kommitté med medlemmar från alla partier, där man gemensamt kan komma fram till hur en ny tidsenlig arbetsplan för Ålands lagting ska se ut. Det är det minsta vi skattebetalare kan kräva av sittande lagting.

RUNA LISA JANSSON