DELA

Tillsammans vänner mot nya mål

Åland står inför stora förändringar inom kommunsektorn. Landskapsregeringen har meddelat att Åland får fyra kommuner. De nya kommunerna ska i huvuddrag följa högstadiedistrikten. Mariehamn blir fortsättningsvis en kommun, men kommer att inkludera Svinö.

Landskapsregeringens mål är att nästa kommunalval anordnas i enlighet med de nya kommungränserna. Inte nog med det. Ett KST under Omsorgsförbundet ska förverkligas. Det är helt otroligt! En politisk förändring utan dess like. En förändring, som flera stora partier gått till val på år efter år, kommer nu att förverkligas.

Vad gör vi nu , undrar man ute på kommunalfältet? Vad är det som händer? Hur berör allt detta mig? För att nå detta mål behöver vi tillsammas förmedla ett gemensamt budskap: Allt kommer att ordna sig!

Det är ett av de viktigaste budskapen våra förtroendevalda och ledare ute i kommunerna ska kommunicera. Förändringsarbete kräver positivt ledarskap annars når vi inte tillsammans i mål. Tillsammans behövs en vilja att se möjligheter och känna hopp inför framtiden. Oberoende av partitillhörighet så vill vi gemensamt skapa ett gott samhälle där alla ålänningarna kan utvecklas och må bra.

Tillsammans vänner mot nya mål.

Sara Kemetter (S)

Lagtingsledamot, gruppledare