DELA

Tillsammans skapar vi historia i EU-valet!

Söndagen den 25 maj har vi ålänningar möjligheten att skapa historia genom att rösta in Britt Lundberg till EU-parlamentet. Vi fyra partiledare uppmanar ålänningarna att ta vara på den unika chansen att sätta Åland på den politiska EU-kartan.

Åland har ända sedan EU-inträdet 1995 kämpat, hittills förgäves, för att erhålla en egen plats i EU-parlamentet. Vi undertecknade vill understryka att det faktum att Åland samarbetar med Svenska Folkpartiet (SFP) i EU-valet på inget sätt ska uppfattas som om vi gett upp kravet på egen EU-plats. Kravet består men vi inser samtidigt att det bästa vi kan göra i rådande situation är att samarbeta med SFP och därmed även trygga ett fortsatt svenskspråkigt mandat inom ramen för Finlands 13 mandat.

Den gångna mandatperioden har visat hur viktigt det är för Åland att SFP har en EU-parlamentariker och som dessutom har en ålänning som bevakare av åländska frågor i sin stab. Nu har ålänningarna en unik chans att se till att denna parlamentariker heter Britt Lundberg. Vår optimism grundar sig både på Britts gedigna erfarenhet och hennes minst
sagt goda valresultat i EU-valet 2009. En insats som avgjorde SFP:s fortsatta representation i EU-parlamentet.

I dagsläget kan vi bara ana oss till vilka utmaningar som EU-medlemskapet kommer att föra med sig de kommande fem åren. Det enda vi undertecknade med säkerhet kan lova är att det kommer att finnas ett antal frågor som på ett avgörande sätt berör vårt örike. Att i en sådan situation ha en ålänning på plats – med huvudsakligen åländska medarbetare – skulle ge oss ett helt annat utgångsläge. Ordspråket säger visserligen att ensam inte är stark men faktum är att en enda parlamentariker tillsammans med sin stab kan åstadkomma förbluffande resultat.

Britt Lundberg motsvarar med sin sociala kompetens, energi och förmåga till nätverksbyggande de egenskaper som en EU-parlamentariker bör ha. Britts mångåriga erfarenhet av EU-arbete som bl.a. EU-minister gör att hon redan från första dagen kan ta itu med EU-frågorna. Britt ställer sig till förfogande och fyra åländska partier ger sitt fulla stöd men det är Du som väljare som avgör om valet ska bli en framgång för Åland!
Johan Ehn, Moderat Samling för Åland
Katrin Sjögren, Liberalerna på Åland
Henrietta Hellström, Obunden Samling för Åland
Harry Jansson, Åländsk Center