DELA

Tillsammans når vi bättre resultat

Jag har följt debatten om det missnöje en del lemlänningar boende på Järsö-Nåtö beskriver angående deras uppfattning om utebliven service. Under mina 24 år som delaktig i Lemlands kommunalpolitik, mångårig ledamot i kommunstyrelsen och även dess ordförande känner jag mig frestad att delta i debatten.

Då jag började i kommunstyrelsen 1992 hade Järsö-Nåtö en egen representant i styrelsen. Elof Sipinen var en bra sådan. Alltid påläst och kunnig. Han vann respekt med sin saklighet. Han förde fram frågor från sitt område och deltog även med stort intresse i arbetet för hela Lemland. Vi andra fick en god insikt gällande frågeställningar från olika delar av en vidsträckt kommun vilket Lemland är.

För mig som då var ny i politiken, inte fyllda trettio och ensam kvinna i styrelsen, var det lärorika år vilket satte grunden för min politiska karriär.

I takt med att befolkningen ökat har graden av service ökat betydligt i Lemland. Inte i alla delar men Järsö-Nåtö har varit ett prioriterat område då det gäller utbyggnad av till exempel kommunalteknik. Andra delar av Lemland till exempel Flaka och Lemböte är tyvärr fortfarande utan avloppsteknik.

Under ledning av dåvarande stadsstyrelseordförande Johan Ehn kom vi till en långsiktig lösning för skoleleverna från Järsö-Nåtö om skolgång i stan vilket var ett efterlängtat resultat för oss i kommunstyrelsen och upplevdes helt säkert mest positivt för de berörda familjerna.

Gång- och cykelbana inom den delen av Lemland initierades tidigt av Yvonne Sundbom-Korpi och med tillfredsställelse kan vi konstatera att frågan aldrig varit så nära beslut som nu.

Kommunen har deltagit i kostnader för unga lemlänningar då de deltagit i olika fritidsaktiviteter som arrangerats av andra kommuner.

Glädjande nog har vi förmånen att bli äldre. Det gör att vi har behov av att analysera, diskutera och komma fram till hur äldreomsorgen ska skötas på hela Åland. Det är inget specifikt för Lemland. Det ser likadant ut på runt om på hela Åland. Här krävs ett krafttag och ett tydligt ledarskap.

För Lemlands kommunstyrelse gäller det att vara proaktiv. Vare sig man får sin omsorg i stan, i Lemland eller kanske någon annanstans måste det finnas en långsiktig och hållbar plan. Huvudsaken är att de äldre omges med tillräckligt mängd personal, att de är kunniga och har en trygg omsorg om de äldre.

På Järsö-Nåtö området är det lite specifikt då planläggningar och markförsäljningar sällan realiseras förutom det goda undantaget på Bergö där även kommunen var delaktig i förverkligandet.

De som flyttade in till området på 70-talet, huvudsakligen från stan och på utbrutna tomter på vilka endast en bostad tillåts gör givetvis nu att åldersstrukturen på området får en övervikt av pensionärer. Planläggningar av områden och byar kunde ändra på det vilket har betydelse för bland annat det nybyggda dagiset.

Min uppfattning är att de allra flesta ledamöter, som haft förtroende att sitta i beslutande organ i Lemland, oavsett vilken by de kommit från har haft hela Lemlands bästa för sina ögon. Det är också på det sättet vi lyckades med att påbörja samarbetet med Lumparland gällande gemensamma nämnder och tjänstemän för byggnad och kommunalteknik, redan 2012.

Vi är i första hand ålänningar och vi förtroendevalda ska tillse att vi tillsammans gör det bästa för våra invånare oavsett var vi bor och förstås med beaktandet av de budgetmedel vi har.

GUN-MARI LINDHOLM