DELA

Tillsammans kan vi fixa det åländska mandatet!

I tisdags avslutades förhandsröstningen. Medan antalet röster minskade i Finland, så ökade rösterna på Åland. Det visar att vi på allvar är med och kämpar om mandatet. Men det kommer att bli jämnt. Just därför kan just din röst vara den som avgör!
Under EU-valskampanjen har jag pratat med väldigt många människor. Bland dem som är tveksamma till att rösta går det att urskilja tre olika anledningar. Den första anledningen är att man upplever att Bryssel är långt borta. Den andra är att man undrar vad en enskild parlamentariker kan göra bland alla andra och den tredje är att man röstat nej 1995 och inte vill rösta i EU-val.

Det stämmer att Europaparlamentet är längre borta än lagtinget. 1415 km närmare bestämt. Om vi vänder på resonemanget i stället. Just därför att EU är så långt borta är det viktigt att de som beslutar känner till vilka behov och förutsättningar vi har. Europaparlamentet är viktigt och har de senaste åren fått allt mer att säga till om. Uppemot 60 % av de politiska frågor som berör din vardag har en anknytning till beslut som fattas i EU. Skulle det därför inte vara bättre om vi kunde vara med och påverka dem?

Gällande vad en enskild Europa-parlamentariker kan åstadkomma så ska man inte heller stirra sig blind på det totala antalet ledamöter i parlamentet. Alla 751 är människor precis som du och jag. Från min tid som medlem i EU:s regionkommitté så vet jag att mycket hänger på de personliga nätverken och positioner som jag byggde upp både i utskottsarbetet och i den politiska gruppen. I Europaparlamentet kommer jag att representera ALDE gruppen, den grupp som vinner flest omröstningar i hela parlamentet. ALDE är en grupp som jag känner väl efter att ha fungerat som vice ordförande för gruppen i regionkommittén. Genom ett aktivt arbete skapar man inflytande som gör att också en enskild ledamot kan påverka stora lagstiftningshelheter.

Att inte rösta i EU valet är att ge godkänt till läget i EU just nu. Den som tiger samtycker. Vi är medlemmar i EU efter en demokratisk folkomröstning. Det som är viktigt nu är att göra det bästa av situationen och kämpa för förändring där vi är missnöjda. Därför är det viktigt att rösta in en kandidat som är sunt kritiskt till EUs detaljreglering.
På Åland och inom Europaparlamentet behöver vi ha förmågan att samarbeta över partigränserna för att nå framgång och resultat. När det tex gäller att kämpa för autonoma regioners rättigheter kommer jag att ha ett nära samarbete med kollegorna i EFA-gruppen.

Nya Ålands gallup i onsdagens tidning visade att valdeltagande kan bli högt på Åland. Desto högre valdeltagandet blir, desto större är möjligheten att vi får en första representant i Europaparlamentet. Blir vårt valdeltagande uppseendeväckande högt så visar det också att det finns en folklig förankring i det krav som Åland konsekvent framfört dvs att det är viktigt för Åland ha inflytande i Europaparlamentet.
På söndag kan vi tillsammans göra historia och placera Åland på Europakartan. Gå och rösta!
Britt Lundberg
Ålands EU-kandidat