DELA

Tillsammans gör vi underverk!

Vi välkomnar de nyvaknade intresset från centerns sida angående behovet av en ombudsman/samordnare för funktionshindrade personer. Vi från obunden samling har initierat ärendet i ÅHS:s styrelse efter att ha hört Handikappförbundet och blivit kontaktade av personal som möter människor i behov av en samordnare. Initiativet resulterade i en budgetskrivning för 2008.

Dagens problematik ligger i att ansvaret är delat mellan ÅHS, FPA och ibland någon ytterligare part. Därför har man inte kunnat lösa frågan utan skyller på varandra. Det är dags att någon tar på sig samordnaransvaret så att inte den enskilda ramlar emellan och blir lidande.
Jag hoppas att intresset håller i sig så kan vi tillsammans säkert uppnå resultat.
Gun-Mari Lindholm
Obunden samling