DELA

Tillsammans för ett jämställt lagting!

Den 20 oktober går vi till val och jag vill med min insändare försöka få flera kvinnor att ställa upp som kandidater. Halva befolkningen består av kvinnor och globalt sett ökar andelen kvinnor i parlamenten, men på Åland är bara en tredjedel av lagtingsledamöterna kvinnor, vilket är lägst i Norden.

Det är en stor utmaning för alla politiska partier att få kvinnor att ställa upp på kandidatlistor. Jag vill att det ska finnas kvinnor där politiska beslut tas, på alla nivåer, för jag tror att representation spelar roll. Så därför vill jag uppmana kvinnor att bryta det historiska mönstret och ta ett första steg mot förändring; ta kontakt med ett politiskt parti, som du vill gå med i, så att vi kan lösa det demokratiska problemet med bristande jämställdhet i lagtinget.

Ställ inte upp för att partierna ska få jämställdhetsbonus, eller bara för att du är kvinna, ställ upp för att du bryr dig om vårt samhälle, och vill vara med och påverka hurdant samhälle vi ska ha. Ingenting händer av sig själv, så ta nu steget, sedan kan du inspirera andra kvinnor! Vi sänder då budskapet att kvinnor hör hemma i lagtinget och vi blir en förebild för våra döttrar, för vi ska vara sådana kvinnor som vi vill att våra döttrar ska bli. Det får röstberättigade och media att se bortom normer och kön och vi kan snabbare ta flera steg mot ett jämställt lagting!

Var besvärlig, tag plats, höj din röst och backa inte! Vi kvinnor i politiken är tyvärr mer utsatta för hat och hot men nu är det dags att riva barriärerna och krossa glastaket!

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)