DELA

Tillrättavisa Igge!

Mariehamnsliberalerna tar avstånd från Igge Holmbergs omdömeslösa uttalande!
Mariehamnsliberalerna uppmanar lantrådet Camilla Gunell att som ordförande för Ålands socialdemokrater tillrättavisa den socialdemokratiska lagtingsledamoten Igge Holmberg med anledning av hans omdömeslösa uttalande om prinsessan Estelle i Sverige.

Socialdemokraterna må tycka vad de vill om monarkin i Sverige. Men när en lagtingsledamot i Ålands lagting likställer Sveriges kungahus med parasiter, går Holmberg för långt. Sverige är part i Ålandsöverenskommelsen och har visat Åland och självstyrelsen stor välvilja. Ett gott förhållande till Sverige är ett livsvillkor för självstyrelsens överlevnad.
Holmbergs tilltag hotar även allvarligt försvåra förbindelsen med Sverige. En grundregel i diplomatin är helt enkelt att man inte talar nedsättande om en vänskapligt sinnad stats statsöverhuvud.

Mariehamnsliberalerna kräver att socialdemokraternas ordförande, lantrådet Camilla Gunell tar sitt ansvar för Åland och tillrättavisar Igge Holmberg och ser till att inga socialdemokrater bär sig åt som Igge Holmberg.
Mariehamnsliberalerna uppmanar också lagtingets presidium att för Igge Holmberg förklara innebörden i lagtingsordningens föreskrift om förpliktelsen för ledamöter i Ålands lagting att iaktta ett värdigt uppträdande. För det fall presidiet finner att Holmberg inte följt lagtingsordningen, förväntar sig Mariehamnsliberalerna att talmannen/talmännen vidtar påkallade åtgärder och tillser att motsvarande övertramp inte upprepas.
Mariehamnsliberalerna