DELA

Tillit gynnar alla

En god arbetsplats och ett välmående samhälle bygger på tillit – tillit till varandra, till politiker, övriga beslutsfattare samt stat och kommun.

En god arbetsplats förutsätter och stärks av en ömsesidig tillit mellan ledningen på arbetsplatsen och dess medarbetare, organisationer och fackföreningarna.

Ett samhälle byggt på tillit gynnar alla. Genom att arbeta med tillit och demokrati på arbetsplatsen skapar man ett gott arbetsklimat och löser problem tillsammans.

Ett gott koncept bygger på en trygg och demokratisk organisation med lyhörda beslutsfattare och chefer som låter sina medarbetare i organisationen komma med idéer och utvecklingsförslag.

Kompetensen och den konkreta kunskapen om arbetets art samt kännedom om möjligheter och utmaningar finns i regel hos dem som utför arbetsuppgifterna men det är trots detta sällan som dessa nyckelpersoner får möjlighet att delta i beslutsfattandet eller hörs i frågor som angår deras område och arbetsuppgifter.

Vi behöver ha ett närmare samarbete mellan chefer och medarbetare, mellan politiker och arbetsmarknadsorganisationerna.

Detta tillvägagångssätt är värt att värna om och skapar förutsättningen för att lösa problem när de uppstår. Att vi känner tillit till varandra och varandras kunskaper är en ovärderlig styrka som gör att vi alla drar åt samma håll. En arbetsplats och en organisation där man arbetar med ömsesidig tillit och människors samverkan i en respektfull och lyhörd miljö skapar de bästa förutsättningarna för framgång.

En organisation och en arbetsplats som bygger på misstroende och misstänkliggöranden är motsatsen till framgång. Tjänster och tillförordnanden utan långsiktig planering eller arbetsbeskrivning skapar oro och osäkerhet på arbetsplatsen och hämmar prestationen.

På en god arbetsplats vågar och bör ledningen ta vara på de resurser och kompetenser som organisationen kan tillföra utan att vara rädd för att utstå kritik eller få oväntade och lite obekväma förbättringsförslag.

Ärlighet ligger i allas gemensamma intresse.

Vi måste lyfta varandra i vardagen. Tillit föder tillit. Det är den absolut viktigaste nyckeln till framgång.

JESSY ECKERMAN (S)

FULLMÄKTIGELEDAMOT, MARIEHAMNS STAD