DELA

Tillgänglighet för alla

I måndags, i lagtinget, debatterades motioner som på olika sätt rör personer med funktionsnedsättning.
Anledningen var bland annat de initiativ jag tagit , vilka gäller tillämpningsdirektiv för handikappanpassade hjälpmedel, ekonomiska förutsättningar för rehabiliteringsförmåner och slutligen en önskan om att Åland skulle göras mer tillgängligt för alla.

Jag ser ett behov av att ta ett samlat grepp om frågor som rör handikappservice. Många av de personer som är i behov av den här servicen är i en sådan situation att de själva inte orkar eller har förmågan att hävda sin rätt eller kanske inte ens vet och känner till att de skulle ha rätt till viss hjälp.
Jag anser att det är av yttersta vikt att alla människor får en likvärdig service och hjälp i livets olika skeden. Ingen skall diskrimineras och absolut inte bli utan sina lagliga rättigheter.
Därför anser jag att det skulle behövas direktiv om hur lagarna skall tillämpas, tagna av landskapsregeringen, så att alla oavsett hemkommun skulle erhålla samma eller likvärdiga förmåner. Lagarna är en djungel att borra sig ner i vare sig man är personal i socialtjänsten eller privatperson.

Motionerna blev förkastade i lagtingets social och miljöutskott men diskussionen är bordlagd och fortsätter inkommande måndag .
Gun-Mari Lindholm
Ordförande
Obunden samling