DELA

Tillgänglig turism för ett levande Åland

Färsk statistik från ÅSUB visar ännu en gång att turisternas övernattningar minskar. Under 2014 jämfört med 2013 var minskningen 5 %. Åland måste nu visa framfötterna, tänka i nya banor och satsa på nya målgrupper för att blomstra ut till det attraktiva turistsamhälle vi strävar efter att vara.

I Landskapsregeringens Turismstrategi för Åland 2012-2022 framgår att 10-15 % av befolkningen i Norden har en funktionsnedsättning. Inom resandet är tillgänglig turism ett av de snabbaste växande segmenten. Denna målgrupp är mycket intressant och viktig. Målgruppen innefattar personer med syn-, hörsel- och rörelsenedsättning. Förutom den specifika målgruppen, har även seniorer och barnfamiljer stor nytta av tillgänglig turism.

Målgruppen av personer med funktionsnedsättning i enbart Sverige och Finland är mellan 1,5-2,2 miljoner människor. Av dessa har de allra flesta en familjemedlem eller en assistent med under resan. Om brukaren dessutom har hjälpbehov nattetid, behövs två till tre assistenter. Om det handlar om en familj på två vuxna, tre barn och assistans nattetid kan det alltså handla om åtta personer. Vi har dock i vår uträkning räknat med endast en assistent/funktionsnedsatt gäst. Den potentiella målgruppen blir då så stor som 3 miljoner gäster i endast Sverige och Finland.

Med hänsyn till tillgängligheten reser dessa gäster i första hand under lågsäsong. Det här skulle således inte bara kunna öka antalet gäster till Åland, utan även förlänga turismsäsongen. Dessutom är målgruppen mycket inriktad på återkommande besök, då man väl hittat ett fungerande resmål. Idag är Lappland Finlands mest attraktiva semesterort för personer med funktionsnedsättning dit man troget återkommer till år efter år. För att lyfta fram Åland som den nya tillgängliga semesterorten, behövs resurser för målinriktad marknadsföring.

För att kunna ta emot denna målgrupp, är det viktigt att öka tillgängligheten i det åländska samhället. Vid bidrag, stöd och lån för om- eller nybyggnation bör tillgänglighet vara förutsättning för beviljande. Tillgänglig turism kan leda till längre turistsäsong, fler arbetsplatser och är även till fördel för den fasta befolkningen. Ökad tillgänglighet ger tillgång till fler affärer, fungerande infrastruktur och lokaltrafik samt fler anpassade aktiviteter runtom på Åland. En vinnande situation för hela det åländska samhället.

Socialdemokraternas arbetsgrupp Klätterrosorna

Miina Fagerlund, Alina Andrea, Gudrun Brändström, Igge Holmberg, Henrik Löthman, Stefan Malmberg, Barbro Sundback, Rolf Söderlund, Sanna Söderlund, Göte Winé.