DELA

Tilläggsbudgeten påskyndar omställningen

Omställningen går snabbt nu. Viljan att fasa ut fossila bränslen har aldrig varit mer påtaglig. Det gäller i högsta grad också på Åland. På måndag debatterar lagtinget landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget. Det är en efterlängtad budget som kommer med flertalet satsningar på att minska fossilberoendet på kort och lång sikt.

– Potten för solcellsstödet och andra energisatsningar ökar med 250 000 euro. Antalet ansökningar för att installera solceller i hushållen hittills i år är lika många som ansökningarna totalt förra året. Genom att fler ålänningar blir elproducenter sänker vi deras elräkningar.

– Vi skyndar på arbetet med storskalig havsbaserad vindkraft. Mer resurser behövs för att arbetet ska gå snabbare framåt, vilket näringslivet, lagtinget och allmänheten efterfrågat.

– Energikommissionen får utredningsmedel. Det här är viktigt eftersom Åland står inför en massiv elektrifiering då vi ska fasa ut bensin och diesel från tanken. Det gäller så klart också skärgårdsfärjorna! Energikommissionen är en grupp experter med uppdrag att stöda utvecklingen mot gröna systemlösningar.

–  Omställningsplanen för skärgårdstrafiken formuleras. Av landskapets egna utsläpp står självklart skärgårdstrafiken för merparten av utsläppen. Arbetet att ta fram en strategisk plan för hur skärgårdstrafiken ska utvecklas och göras fossilfri har påbörjats. Nu finns en tydlig uppdragsbeskrivning med hållbarhetskrav för arbetet.

På det här sättet tar landskapsregeringen ansvar för att lindra effekterna av energikrisen och uppfylla långsiktiga klimatmål samtidigt. Dessa insatser hjälper också hushållens ekonomi och ger Åland förutsättningar att skapa nya ekonomiska ben att stå på.

Energiomställningen är i grund och botten en nödvändighet för att vi skall ha en beboelig planet och ett fredligare Europa. Vi i Hållbart initiativ är övertygade om att Åland kan och ska visa vägen i denna omställning.

ERICA SCOTT

ALFONS RÖBLOM

HÅLLBART INITIATIVS TALESPERSONER

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp