DELA

Tilläggsbudgeten är ett bra första steg

Det är med en viss förvåning som man följer rapporteringen om lagtingsdebatten rörande tilläggsbudgeten för kommunerna. Att kommunernas skatteintäkter kommer dyka på bred front är det ingen som tvivlar på, för Saltviks del kanske en 500 000 – 600 000 euro. I ekonomiska kriser av det här slaget är osäkerheter en av de stora farorna, och det svarar regeringen på genom den här tilläggsbudgeten. LR kommer att stödja kommunerna , det är inte tillräckligt, men just det är inte heller det allra viktigaste i det här läget. Det viktigaste är att kommunerna får ett svar, och det har vi fått.

Därför ger det en lite underlig känsla att följa kritiken i vårt folkvalda parlament. Mitt i den djupaste krisen för världsekonomi sen 30-talets depression så framförs åsikten att det viktigaste landskapsregeringen kan göra med sina resurser och sin tid är att utreda ett nytt fördelningssystem för det kompletterande Coronastöd till kommunerna i tilläggsbudgeten.

Kanske får Saltvik lite mindre stöd, kanske lite mer, än vad som annars skulle bli fallet. Men hela den ovanstående argumentationen bygger på någon sorts underlig tanke om att bara vissa delar av Åland skulle drabbas av krisen, när den i själva verket slår brett över alla kommuner. Det är inte bara en eller två kommuner som drabbats utan alla 16.

Ingen kan tvivla på att skatteintäkterna kommer rasa över ett bräde bland alla åländska kommuner. Därför är det bra att landskapsregeringen inte lägger ner onödiga resurser och tid för att utreda hur det ska fördelas utan använder det system vi redan har, landskapsandelssystemet. Det kommer ge tillräcklig precision.

Istället för att fokusera på enskilda kommuner behöver vi se på Åland som en helhet. Det kommer behövas göras mer för kommunerna men den här tilläggsbudgeten hanterar det akuta och landskapsregeringen kan nu återvända till företagen.

När väl sen den akuta krisen är över kan landskapsregeringen med fördel ta ett större grepp och där skulle till exempel en reform av hur samfundsskatterna påverkar landskapsandelarna ingå. Det behöver bli en större morot för de kommuner som satsar på näringslivsutveckling än det är idag. Men nu måste fokus vara på hela Åland, på den akuta krisen och att se till att mildra den ekonomiska kris som tornar upp sig.

MATHIAS JOHANSSON

KOMMUNSTYRELSEORDFÖRANDE SALTVIK