DELA

Till rektor Koskinen-Hagman

Vad hände då du lät dig intervjuas i Nya Åland tisdag den 4 juni? Hade du ätit något tokigt, eller blev du lurad in i ett hörn?

Ditt motstånd mot finskan i studentexamen – för att Åland är enspråkigt svensk, säger du. Enspråkigt svenskt i skolundervisning! Vad har du tänkt göra med de andra främmande språken som läses i skolorna? Eller betyder enspråkigt svenskt att man kan läsa vilka andra språk som helst, men inte finska, då Åland är enspråkigt svenskt? Det minsta jag hoppas på är att du backar och säger att ditt ordval var dåligt. Men du borde backa så långt att du välkomnar den föreslagna språkundervisningen!

Enligt mitt förmenande så lyckades du med en groda till. Det handlar om läroplikten, som landets nya regering motiverat en förlängning av för att fånga upp ungdomar som riskerar hamna snett. Skoltröttheten brukar inte leda till yrkesarbete i så hög grad. Och var ska de outbildade få arbete? Risken för de skoltrötta kan vara att hamna på fel spår, jämfört med att regeringens visioner nu är att öka utbildningen och på det sättet få vårt land ekonomiskt på fötter samt öka sysselsättningsgraden. Sällan har vi sett ett så positivt regeringsprogram och för Åland och svenskhetens del förefaller det lysande. Men du kanske är skoltrött själv?

Om de uttalanden som finns i Nyan hade kommit helst från någon annan, men inte från rektor i lyceet. Det var en bra dag innan jag fick tag i tidningen.

Jag har gjort vissa stora misstag i mitt liv. Kanske det största var då jag gick i skola i Helsingfors i två år och inte lärde mig finska ordentligt, utan tragglade mig igenom skolan med 6 i betyget. I mitt yrkesliv hade jag behövt finskan i hög grad i många, många år. Samtidigt som jag står i främsta ledet för att försvara svenskans ställning i vårt land.

Torbjörn Sjöblad

 

Svar på insändare:

All språkundervisning berikar. Därför kan man vid Ålands lyceum läsa engelska, spanska, franska, tyska och finska. Finska kan man dessutom läsa på tre olika nivåer. Det frågan gällde var om finskan ska bli ett obligatoriskt språk i studentexamen eller frivilligt ämne som den är nu. Att återinföra finskan som ett obligatoriskt ämne strider mot övriga mål ministeriet i Finland vill genomföra, det vill säga att gå mot en mer flexibel studentexamen. Idag finns endast ett obligatoriskt ämne en abiturient måste skriva och det är modersmålet. Att göra fler ämnen obligatoriska krymper de studerandes valfrihet att skriva andra ämnen.

En ändring av antagningsregler till universitet och högskolor på fastlandet är nära förestående. När studerande i framtiden söker till fastlandet kommer goda studentbetyg att betyda ännu mer än idag. Min åsikt är att studerande då ska få satsa helhjärtat på de ämnen hen brinner för och inte utöka antalet obligatoriska ämnen.

Jag är för all språkundervisning. Vi har många ungdomar som läser finska vid Ålands lyceum. Vi behöver ungdomar som kan många olika språk.

Däremot väljer många att inte skriva finskan i studentexamen. Den valfriheten anser jag att ska kvarstå.

Gällande förslaget kring skolplikten kan jag konstatera att det är en komplicerad fråga. Hur kommer skolplikten att formuleras i lag och förordning? Ett hållbart samhälle innebär att alla ska få blomma. Men frågan är hur blommorna ska vårdas? Är en förlängd skolplikt svaret eller finns det andra alternativ?

Marcus Koskinen-Hagman, rektor vid Ålands lyceum