DELA

Till Posten på Åland

Angående Ålandstidningens artikel i nämnda tidning den 1 september om Postflygets indragning till Landskapet Åland.

Det passar riktigt bra med postflygets upphörande,det passar riktigt bra att det sker i samband med att det är ett Lagting och kommunalval den 18 e oktober. Det passar mig som Socialdemokratisk lagtings kandidat i kommande val att ytterligare få insikt att Posten på Åland måste återgå till sin ursprungs verksamhet att serva den Åländska befolkningen med de postförsändelser som blivit sänt till dem. Det är nämligen så att jag bor i en sådan kommun där postdistributionen haltar märkbart. Jag kan med fog säga att distributionen inte fungerar på något plan.

Om vi börjar med att påtala det som jag tror att är det enklaste arbetsmomentet :

Vanlig postlåde utdelning. Allt som oftast får jag andras post i min postlåda. Tidigare gjorde jag så att jag åkte till vederbörande med den fel sända posten men det har jag slutat med. Nu returnerar jag det tillbaka till posten med en kommentar skriven på kuvertet ”fel postlåda igen” Det är inte gud och hela världen att det kommer fel post i min postlåda någon gång men nu är det mer en regel än ett undantag. För min del är det slut med att dela ut felkommen post till rätt adressat. Om det kommer fel post i min post låda så kommer säkert min post i någon annans postlåda också och jag vet ju inte om den postlådeägaren ser till att min post kommer i min postlåda för Posten Åland gör det ju inte.

Jag vet att vi kommunen har fått olika förklaringar till att detta förekommer, ny personal, fel läsning, det skall utredas etc etc. Men vi som bor i kommunen har massor av felaktigheter som Posten Åland har gjort men jag kan inte ta upp allt i en insändare, det skulle bli ett mittuppslag i tidningen. Jag tänker bara ta upp det tre viktigaste verksamheterna som inte fungerar här.

Sedan så har vi Posterestante.

En service som jag skulle behöva använda mig av med jämna mellanrum. Jag har provat att använda den 5 gånger men den har fungerat en gång av dessa. Efter sista gången då jag hade min post på 3 ställen då jag kom hem så gav jag upp, en del var sönder regnad i min postlåda, en del hos kommunens post ombud och resten hos grannen. Jag betackar mig.

Den sista verksamheten som inte fungerar är den absolut viktigaste verkamheten:

Rekomenderade och postförskotts försändelser. Om inte den här verksamheten inte fungerar så kan rättsäkerheten i samhället sättas ur funktion för den enskilde människan. Tex. får jag en rekomenderad försändelse från Rättsväsendet, Förvaltnings domstolen etc och jag inte vet vart jag skall hämta försändelsen, i min hem kommuns postombud eller hos grannkommunens postombud eller på postkontoret i Sviby. Skulle det sedan vara en försändelse som skall förtullas så får vi åka ytterligare till Statens Ämbetshus. Gissa hur mycket tid vi får avsätta till detta och trots att det tar en halv dag att leta upp var min försändelse kan tänkas vara så är ovetskapen om var försändelsen är det som är det sämsta.

Det här är trots allt ett litet axplock ur landsbygds invånarnas vardag och jag vet att Posten Åland har sedan nedläggningen av postkontoren i kommunerna försökt se till att det finns något post ombud som mot en summa pengar kan tänka sig sköta om postens verksamhet men det har visat sig i min hemkommun att det inte fungerar. Postombuden som säkert i någon kommun gör så gott de kan men det är ingen pålitlig verksamhet. Postombudens huvudverksamhet kan avregleras och då måste posten ånyo söka upp ett nytt ombud. I min hemkommun är i för tillfället inne på det 3 ombudet och det är en kioskverksamhet för kommunens invånare.

Det kan inte fortsätta på detta sätt. Posten på Åland och postutdelningen på Åland har fungerat sedan Drottning Kristinas tid och fram till Henrik Lundbergs bolagisering av verksamheten. När vi hade postkontor i respektive kommun och en anställd person som skötte verksamheten så fungerade det alldeles ypperligt.

När postkontoret lades ner i min hem kommun så hjälpte inga listor,inga demonstrationer och nu ser vi resultatet. Landsbygdsbefolkningen har blivit åtsidosatta i bolagiserings ivern och i jakten på ett vinstdrivande företag. Den här verksamheten är troligen inte vinstdrivande men den MÅSTE ändå fungera.

Jag kommer att göra allt jag kan för att postkontoren skall tillbaka till kommunerna om jag väljs in i Ålands Lagting den 18 oktober för så här kan det inte fortsätta.

Tack

Socialdemokraternas Lagtingskandidat

Britt-Marie Sjöström Kärki

från Eckerö