DELA

Till någon i Finlands regering som tar ansvar för ekonomin

Varför förlorar Finland cirka 550 miljoner euro varje timme?

Svar: regeringen är en dålig entreprenör sedan tiotals år.

Spannmålsbönder köper potatisupptagare och säljer potatis för att få bättre lönsamhet. Klädbutik för damer säljer också barnkläder. Och så vidare. Det är ett vanligt beteende för folk som har ett ansvar för ekonomin i Finland. Svårt att köpa råvaror, tillverka och exportera. Bättre att importera turister, hyra ut stuga, städa och hyra ut på nytt.

Om Polen hade 400 000 invånare som talar bra svenska hade de aldrig missat chansen att bjuda in turister från rika Sverige, Danmark och Norge som kan köpa tio svenskspråkiga dagstidningar, gå på museum med svenskspråkig guide och prata med folk på deras modersmål i Polen. Det är en helt annan upplevelse än att prata vodka på svenska med en spansk bartender.

Nu passar det perfekt att Finland inför rejäl handel för de svenskspråkiga, det vill säga lika stor text på svenska som finska på alla förpackningar i butikerna. Vilket annat företag i Europa diskriminerar sina 300 000 butikskunder? Turisterna har rätt att få veta vad de köper!

Alla svenskspråkiga ortsnamn på internetkartorna ska stå tydligt överst – Uleåborg, Brahestad, Jakobstad, Vasa, Kaskö, Mariehamn, Nagu, Dalsbruk, Ekenäs, Fiskars, Ingå, Borgå med flera – för att våra vänner i Norden ska förstå att det blir gemytligare då de hyr stugor och hotell i Finland och på Åland. De kan även lyssna på tv och radio på svenska. Det är superdyrt att gömma svenska språket i Finland!

Billig marknadsföring: turistföretagen annonserar i ÅU, Hbl, med flera. Visit Finland skickar gamla returtidningar innehållande turistreklam till stugbyar, bibliotek och tåg i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Oslo, regniga Bergen. Dela ut i ett lass, prata med folk på torgen, skvallra för lokalpressen. ”Marknadsföringen” är 50 år försenad. Folk vet inte i väst-Sverige att Finland är svenskspråkigt! Det behövs effektiv marknadsföring och nordiskt samarbete.

Alla inom passagerar- turism och livsmedelsbranschen med flera vill sälja mer!

Med så stor arbetslöshet i Finland är det synnerligen lätt att få rätt personal, det vill säga svensk- och finskspråkig personal på tågen och tågstationerna, och det finns ingen plats för personal som inte kan uttala ”biljett” och berätta vad resan kostar på svenska. Den personalen ska försvinna och sluta jäklas med passagerarna.

Då turistnäringen, det vill säga 50-åriga Viking Line, stugbyar, restauranger, hotell, campingar med mera satsat sina reklampengar på att få turister till Åland och Finland finns endast full gas i turistbranschen! Många får jobb och det blir inget radioaktivt avfall heller som förstör grannsämjan med Sverige och Norge.

Det är en vinn-vinn-champagne-situation!

Jörgen Kajander