DELA

Till mina väljare!

Ni som känner mig vet att det alltid är lätt att ta kontakt och prata med mig, att jag ställer upp när det behövs. Mitt medlemskap i lagtinget skulle ge mig möjlighet att framföra aktuella angelägna ärenden och övervaka att deras behandling går smidigt framåt.
Som valmansföreningens enda representant har jag friheten att syssla med sakfrågor utan att behöva ta hänsyn till partiernas linjedragningar, som betyder att jag i stället kan och vill samarbeta med varje lagtingsledamot över partigränserna, vilket ju är speciellt lämpligt i ett litet samhälle som Åland.

Tack för förtroendet! Mitt nummer är 53.
Henrik Appelqvist