DELA

Till lantrådet med kollegium

Liberalerna ser, liksom alla andra, med stor oro på den situation som uppkommit och bedömer läget som allvarligt. Det verkar som om vi nu har bland den högsta incidensen i Europa med många smittade och dessutom väldigt många i karantän.

Åland är ett litet samhälle, litenheten är ofta vår styrka men riskerar i detta fall bli en svaghet då vi har ett stort beroende av enskilda individers kompetens inom sjukvården och andra vitala funktioner.

Vi har blivit kontaktade av personer med kompetens inom hälso- och sjukvård som bedömer att landskapsregeringens beslut inte står i paritet med behoven för att stävja den galopperande smittan vi just nu ser i det åländska samhället.

Även ett stort antal lärare och oroliga föräldrar har varit i kontakt med oss. De konstaterar i princip samstämmigt att landskapsregeringens rekommendationer inte går att uppfylla i praktiken varför risken för ytterligare smittspridning är mycket stor. En än större smittspridning riskerar få förödande följder för hela det åländska samhället och vitala funktioner riskeras. Dit hör speciellt vård och omsorg. Vården måste prioriteras och ha en möjlighet att kunna fullfölja smittspårning, provtagning och eventuellt specialsjukvård samt intensivvård för covidsjuka. Men den snabba smittspridningen riskeras också näringslivets olika funktioner.

Vi önskar att landskapsregeringen kan ta fördjupade diskussioner med samarbetsgruppen och ompröva beslutet om närstudier, samt överväga strängare rekommendationer om fritidsaktiviteter för barn samt rekommendationer om öppethållning av idrottsläggningar och bibliotek. Landskapsregeringen behöver ge tydliga och starka rekommendationer för att skyndsamt dämpa smittspridningen och dess effekter.

LIBERALERNAS LAGTINGSGRUPP

KATRIN SJÖGREN

INGRID ZETTERMAN