DELA

Till kommande infrastrukturminister

Färjorna är skärgårdsbors vägar. Med några enkla förändringar kan du underlätta för oss som till vardags använder skärgårdsfärjorna privat och i vår yrkesutövning.

Det system med kontroll och straffavgifter som man idag byggt för färjetrafiken på Åland har säkert varit en viktig åtgärd för att få folk att inte dubbel- och att avboka men för oss som använder färjor flera dagar varje vecka är det ett oerhört stressmoment som slår orättvist mot just oss som reglerna i första hand finns till för att hjälpa.

Tänk dig själv att du varje gång du ändrar i din vardag hur du ska köra och vad du ska göra ska ta hänsyn till hur du bokat din färja för att inte drabbas av kännbara merkostnader. Fundera på hur det skulle vara om du plötsligt riskerar att få betala straffavgift för att ett viktigt möte eller läkarbesök drar ut på tiden och du inte kan gå ifrån och avboka din hemresa.

Det finns många som nu drabbats av straffavgifter för att vardagen inte varit 100% förutsägbar och man inte lyckats eller själv missat att avboka inom de 2 timmar som krävs. Det står i de nya reglerna att godtagbara skäl kan anföras, men bara om man avbokat försent, inte om man helt missat att avboka. Detta är helt orimligt, om man krockar med bilen på väg till Hummelvik och hamnar medvetslös på akuten så är det alltså inget godtagbart skäl eftersom man helt missade att avboka.

Det är stor skillnad mellan den som bokat sin resa för semester eller att åka ut till stugan och den som har resandet som vardagsåkande till jobb och möten eller för att handla eller gå till läkare. En semesterfirare kan på ett helt annat sätt förväntas veta sitt reseschema än en som är på väg från ena jobbet till andra eller som sitter på hälsocentralen med ett sjukt barn i famnen. Att man väntar in i det sista med att avboka har också den naturliga förklaringen att om man inte hinner till färjan kommer man att bli över natten på fasta Åland och därför hoppas man i det längsta att man ska bli färdig i tid.

Att ha ett system där man får en faktura på straffavgift för en outnyttjad bokning trots att personalen borde kunna se att det inte är så att personen satt det i system är inte heller ändamålsenligt. Det kan inte ligga i linje med de riktlinjer kring service och att stödja boendet i skärgården som Landskapsregeringen har att ge människor straffavgifter för att vardagen inte alltid går att planera till 100%.

Vi förstår att man vill minimera outnyttjad kapacitet. Det är förstås bra för oss skärgårdsbor. Men dels finns det viktigare saker att lösa då (som att alla färjor har begränsat antal ”höga” platser trots att vissa färjor helt saknar faktisk fysisk höjdbegränsning) och dels måste man ha ett enklare avbokningssystem om man ska ge ut straffavgifter.

Dagens system känns inte rättssäkert, den som avbokar till färjan får t.ex. inget kvitto på sin avbokning. Hur ska man då i efterhand bevisa att man avbokat i tid? Det borde också vara så att man alltid avbokar på samma vis. Att man under kontorstid kan avboka på ett sätt och under annan tid på ett annat är förvirrande. Det borde inte vara omöjligt att sätta upp en digital tjänst som alltid var öppen för avbokningar, kanske via sms eller mail.

Vi måste få till en ändring! Vi förstår att det delvis handlar om pengar och att man tidigare upphandlat ett system som inte håller måttet men några enkla åtgärder för att underlätta livet för oss skulle vara på sin plats:

1. Ta alltid kontakt med den med årskort som missat en avbokning och förhör er om anledningen. Tillåt också godtagbara skäl då man helt missat att avboka.

2. Avskriv alla missade bokningar för dem med årskort som ni ser inte är satta i system.

3. Inför SMS-avbokning.

Mia Hanström

Fredrik Häggblom

Åsa Enqvist

Christian Dreyer

Sissel Hanström

Désirée Johansson

Airi Pettersson

Eivor Englund-Karlsson

Magnus Sandberg

Gun-Britt Lindblad-Enquist

Torolf Strandberg

Gun Eskills

Henrik Beckman

Martina Gerkman

Björn Krogell

Sara Strandberg

Johanna Nordman

Kent Eriksson

Ramona Nordberg

Kaj Törnroos

Alexandra Blomqvist

Jenny Schütten

Jonathan Malmberg

Mikael Staffas

Bo Ponthin

Riitta Holmström

Carina Henriksson

Inger Nygård

Karina Eskills