DELA

Till det nya lagtinget

Kampanjen ”1 Åland – 1 Planet” önskar att det nyvalda lagtinget på allvar tar tag i frågan om hållbar utveckling. Därför skriver vi till er.
På det lokala planet har vi det ganska bra, kanske för bra för att riktigt inse problemet. Vi kan inte fortsätta att förbruka resurser som inte finns och vår mänskliga aktivitet håller nu på att rubba sådana fundamentala processer och system som ingen kan förutse effekterna av. Vi behöver dra vårt strå till stacken. Vi hoppas att de politiker som redan skrivit på för kampanjen uppmanar sina arbetskamrater att också medverka för ett hållbart Åland. Endast genom samarbete och samsyn kan hållbarhets¬frågorna få tillräcklig genomslagskraft och tyngd för hela Åland men framförallt i politiken och det kommande regeringsprogrammet.

Vi önskar att lagtinget senast 1 december 2013 ska fastställa ramarna för ett hållbart Åland. Med det menar vi först och främst ett beslut om att Åland ska bli ett hållbart samhälle men också när detta ska ske. Då målet är fastställt kan man definiera kritiska delmål som behöver nås på vägen. På detta vis kan man få en tidplan för när olika beslut behöver tas och när vissa omställningar behöver göras för att nå målet.
För att lyckas har vi bedömt att lagtingsledamöterna behöver få särskild utbildning om vad som krävs av de som tar beslut. Exempelvis om vilka specifika mål som behöver ställas för att nå hållbar utveckling. Utbildningen ska vara specifik för att ge information om vilket innehåll som ger önskad riktning för miljöfrågorna. Hållbarhetsfrågor måste bli en naturlig del av allt beslutsfattande för att nå framgång i praktiken.
Lycka till!
Annelie Karlberg (M)
Axel Jonsson (Åf)
Dan Jansén (S)
Erica Scott (ObS)
Erica Sjöström (C)
Mikael Stjärnfelt (Lib)