DELA

Till de som kämpar

Förra mandatperioden var jag ersättare i Nordiska Rådet. I samband med mötena träffades nordiska socialdemokrater och gav kortfattade landrapporter, så även jag. Besvikelserna i relationen med Finland kom slag i slag. Vindkraftstödet, EU-parlamentsplatsen, PAF-bråken och en självstyrelserevision som inte väckte någon större entusiasm, bland annat. När jag, sida vid sida med Finlands ledamöter, redovisade läget märkte jag en sak. Att det är viktigt vad du säger, men det är minst lika viktigt hur du säger något.

I dessa tider finns krafter, även bland statsöverhuvuden och ledande partier, som gärna använder ett språk som splittrar och söker konflikt. Som utelämnar de fakta som ger en mer komplett bild och som motarbetar transparens.

Richard Swartz gjorde en intressant analys i DN nyligen: ”Ty populisterna manipulerar inte- de ”bara” lyssnar för att sedan föra politik av vad de hör och folket vill. Och de är goda lyssnare. Vad de hör är vox populi ofiltrerad, ingen vacker röst, men äkta och autentisk. Dessutom bortom liberaldemokratisk uppskattning av fakta, moral och vanlig anständighet, bortom lögndetektorn och det sunda förnuftet.”

Jag ser och anser att tyvärr har vi tveklöst inträtt denna nya tid även på Åland. Vare sig det gäller Mise, ÅDA, kortrutt eller effektivare kommunstruktur så används en argumentation som formas utifrån hur vinden blåser. Och ett känsloladdat, aggressivt språk påverkar faktiskt verkligheten. Fakta, transparens och det goda samtalet får sitta i passagerarsätet. Det är illa.

Den senaste tiden har jag tänkt en hel del på tjänstemän på olika nivåer. Män och kvinnor med djupa kunskaper inom sitt område. Dessa är också ålänningar och har inte sällan gått in med själ och hjärta i sina jobb och projekt. Bara för att se Sisyfos-stenen knuffas nedför berget igen. Det måste vara oerhört tungt och nedslående att sedan byta spår och nästan förväntas nedvärdera sitt eget arbete och tidigare slutsatser.

Jag hyser stor beundran för de tjänstemän, politiker, journalister och andra påverkare som stiger upp varje morgon med målet att jobba för vad som är rätt, riktigt och framåtsyftande – med ålänningarnas bästa för ögonen.

TONY WIKSTRÖM