DELA

Till berörda ansvarspersoner

Min far är remitterad till Åbo för strålbehandling och hans ålder är 87 år, så det har bedömts att det blir för tungt för honom att resa fram och tillbaka varje vardag. Men han är ej beroende av en inskrivning på avdelning av andra orsaker än att det bedömdes som betungande med resorna.
Resultatet av detta var att FPA vägrar betala för hemresorna till helgerna när han har en bäddplats. Dock skulle Fpa betala om han reste varje dag. Det skulle också vara ok om han reste hem på torsdagar, men inte måndag till fredag.
Ansvarig läkare säger att effekten av strålningen inte blir den önskade om han bara strålas måndag – torsdag, men om han stannar till fredag så får han stå själv för flygkostnaderna på 400 euro varje helg. Alternativet är att stanna i Åbo i 6 veckor som behandlingen tar i anspråk.

Är de rimligt att en 87-årig människa måste ta detta? Hade han varit yngre hade han kunnat resa varje vardag och detta hade Fpa betalat utan att knorra. Men nu sparkar man på en gammal och sjuk människa. Det är inte det vi kallar välfärd, det är trakasserifasoner.
Vänligen, svar önskas från FPA-chefen och ansvariga sjukvårdsministern Katrin Sjögren.
Och detta svar skall icke vara ”Det är inte vårt bord” utan lös detta!
MVH
Anders Uppgårdh

Nya Åland har sänt insändaren till såväl Hillevi Smeds, chef på Fpa-kontoret i Mariehamn, som till minister Katrin Sjögren.
Hillevi Smeds säger att paragraferna är mycket entydiga; den som är intagen på bäddavdelning kan inte få betalt från Fpa för resor. Men hon vill titta på saken och utreda om vården kunde ordnas på något annat sätt, så att hemresor blir möjliga, och återkommer.
Katrin Sjögren säger att Folkpensionsanstalten självfallet måste följa lagen, men att det ofta brukar gå att att ordna upp saker om man är litet praktisk. Hon hoppas att det skall ordna sig i det här fallet.
Red.