DELA

Till alla vuxna inför skolavslutningarna

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande. Avslutningsdagen ska vara en dag av glädje och förhoppningar om framtiden. Samtidigt vet vi att skolavslutningen är ett tillfälle då många unga dricker sig berusade och att det medför risker, bland annat för olyckor, våld och oskyddat sex.

Avslutningskvällar som närmar sig är Ålands yrkesgymnasium årskurs 1 och 2 som får sommarlov ikväll (torsdag) och nu på fredag (den 29 maj) får Ålands lyceum årskurs 1 och 2 samt alla som avklarat sin yrkesexamen på Ålands yrkesgymnasium sommarlov. Nästa vecka, fredag den 5 juni är det skolavslutning för samtliga högstadier på Åland. Den kvällen kommer vi, tillsammans med föreningarna Vuxna på Stan och Vuxna i rörelse (i Godby), ordna mer samordnade vuxenvandringar. Lördagen den 6 juni är det studentexamen. Alla dessa kvällar är viktiga kvällar för vuxna att röra sig ute och bidra till en tryggare miljö för våra unga.

Tidigare år har det förekommit kommentarer som “Var är Fältarna och polisen dessa kvällar?“ men vi vill poängtera att vi gör det här tillsammans. Givetvis är även vår ambition att finnas till som trygga vuxna, men vi kan inte täcka upp överallt. Huvudansvaret ligger hos alla vårdnadshavare, men vi ser gärna att andra vuxna också rör sig ute.

Vet du vad ditt barn ska göra på avslutningen?

– Prata gärna inför skolavslutningen om hur ditt barn och hens kompisar har tänkt fira. Det kan vara bra att känna till att det inte bara är kvällen som är ett risktillfälle. Nätverka med andra föräldrar i ditt barns närhet och kom överens om vad som gäller för era ungdomar.

– Var tydlig med vad du förväntar dig av din tonåring. Ta inte för givet att de vet vad du tycker. Köp inte ut och bjud inte på alkohol eller tobak. Vi vet att ditt nej och din restriktiva hållning har stor betydelse.

– Delge tydliga regler för när din ungdom förväntas vara hemma, hämta hem era tonåringar vid behov och var vaken när hen kommer hem. Kontrollera samtidigt att allt är okej och var nyfiken på hur kvällen har varit.

– Passa på att gå ut själv eller tillsammans med andra föräldrar, kanske ska du prova på att nattvandra?

Lämna inte bostäderna tomma utan tillsyn över natten. Ryktet sprider sig fort då någon är ensam hemma och bostaden blir då lätt tillhåll för flera.

Ditt barn lyssnar på dig oavsett om det känns så eller inte!

Här är några telefonnummer som kan vara bra att ha:

Fältarna: 0400 780 237

Vuxna på stan: 0457 548 38 36

Vuxna i rörelse (i Godby): 0457 342 51 19

Polisens tipstelefon: 040 847 0550

Allmänt nödnummer: 112 vid akuta situationer, ring hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Tillsammans kan vi starta sommarlovet på bästa sätt med ett tryggt och positivt firande för våra ungdomar!

FÄLTARNA SANDRA, LINUS, TONY OCH KATJA