DELA

Till alla MCA-kunder!

Ni har rätt i er kritik, den digitala kanalreformen blev inte alls så fel- och smärtfri som vi hoppades på.
Förutom omaket att 3.200 hushåll i staden tvingas ställa om digitalboxen för att hitta de nya kanalerna fungerar inte ett antal funktioner som de ska, det gäller:
Text-tv saknas på ett flertal kanaler, bland annat YLE:s kanaler.
Textningen på ett flertal filmkanaler samt de finska tv-kanalerna.

Det här är funktioner som vi inte lyckats få att fungera under helgen. I dessa fall är vi beroende av hjälp/support från vår leverantör i England vilket vi hoppas få under dagen i dag, måndag. Tjänsterna aktiveras automatiskt.
Att textningstjänsten är aktiverad kan man se genom att trycka på knappen ”tv-ruta med ett streck längst ned” på fjärrkontrollen. Med hjälp av piltangenterna väljer man vilket textningsspråk och därefter ”OK”.

YLE1 utan ljud.
Rättas till med en liten inställning på boxen med hjälp av fjärrkontrollen. Gör så här:
Välj kanalen YLE1. Tryck på knappen med symbolen ”högtalare och ?” (på vissa boxar står det ”Audio”). En liten info-ruta visas nu i vänstra hörnet på tv:n. Gå med piltangenten till ”fin”. Tryck på ”OK”.
Med knappen ”högtalare och ?” väljer man flerljudsfunktionen i de fall tv-utsändningen sker på flera språk, vanligtvis finska eller svenska. Om boxen är inställd på svenskt ljud och utsändningen endast är på finska hörs inget ljud.
Förutom att aktivera ovanstående tjänster i det digitala programutbudet jobbar MCA under veckan med att finjustera samtliga kanaler i det nya programutbudet, vilket innebär att eventuella störningar på vissa kanaler ska försvinna.

Oberoende
av vad dessa brister i kanalreformen beror på bär MCA ansvar gentemot sina kunder. I det här fallet visar det sig att vi inte kunde förutse allt, vilket vi beklagar.
Syftet med reformen är att erbjuda våra kunder ännu fler tv-kanaler och därmed ännu bättre tv.
Under helgen har MCA tagit emot långt över 100 telefonsamtal och därtill hjälpt ett 60-tal kunder med boxinställning i hemmet. Vi står fortsättningsvis till kunderna förfogade både på dag- och kvällstid.
Med vänlig hälsning
Ove Andersson
vd MCA