DELA

Till alla mariehamnare

Många av er har säkert läst och noterat en insändare av Folke Wickström och Jerker Örjans härför leden, där de hade synpunkter om att staden ser ful och skräpig ut samt luktar illa då tekniska verken inte sköter tillräckligt bra om stadens områden.
Till viss del kan jag hålla med dem, efter den långa vintern har mycket som varit gömt i snön kommit fram, bla skräp som gömts i snömassor, skador i mark och anläggningar som uppkommit då vinterns intensiva snöröjning pågått.

Jag kan lova att allt detta stör oss på markavdelningen också, men vi kan inget annat än att metodiskt arbeta bort allt förfulande. Vi skulle vilja vara överallt och fixa och dona men tyvärr räcker resurserna inte till för det, men vi ska nog snart vara i mål med vårrustningen.
Folke och Jerker framför också synpunkter och tvivelsmål om hur samarbetet fungerar för arbetsledningen på markavdelningen, men jag kan intyga här att samarbetet är helt under kontroll då stadsträdgårdsmästare, arbetschef och arbetsledare under återkommande veckomöten drar upp riktlinjer för pågående och kommande arbeten.

Personalen på markavdelningen har som mål och främsta vilja att hålla vår stad så snygg och fin som det bara går med tillbudsstående medel. Vi tar gärna emot synpunkter, helst konstruktiva sådana, för att utveckla vår strävan ytterligare.
I insändaren nämns också Miramarparken, en park som färdigställdes till senhösten 2010 och behöver får lite tid att växa till sig före man kan ha så mycket synpunkter angående parkens utseende. Mera planteringar och växter kommer i parken under året.

Vi önskar er alla en fortsatt skön vår och ser fram mot en härlig sommar då Mariehamn skall kunna fira 150 år som en vacker och sommarfin stad.
Håkan Lindén
Markchef
Tekniska verken
markavdelningen