DELA

Till Alfons Röblom, landskapsregeringen och åländska folket gällande ”Sunnanvind”

Landskapsregeringen har gett klartecken till undersökning av havsbotten för ett antal presumtiva vindaktörer i Ålands hav för Storskalig havsbaserad vindkraft upp till 500 stycken aggregat. Det som undertecknad och det åländska folket har en rättighet att få presenterat för sig är hur hela detta gigantiska projekt som kallas miljövänligt och har framtiden framför sig. I punktform nedan redogörs fakta.

Följande kan konstateras:

• Vindkraft gör rovdrift på natur och hav genom att enorma ytor behövs för endast cirka 3–4 MW oplanerad effekt per km2. För ”Sunnanvind” innebär att totala ytan blir ~ 500 km2

• Utsläpp av mikroplaster utgör ett allt större miljöproblem.

• Tillgänglighet/kapacitetsfaktor är låg. 0.25–0.35 och när effekt behövs vid speciellt kalla dagar ger vindkraft ej något tillskott ej heller bidrar till att annan effekt måste produceras med kostnader.

• Tillverkningskostnader och material är ytterst kostnadskrävande och havsbaserad vindkraft kostar 2–3 gånger mer än landbaserad. Låg livslängd. Vingarna 12–15 år, övrigt ~20 år. Återställningskostnader?

• Ett kommande hot mot demokratin? Människor ställs mot människor!

Frågor för landskapsregeringen att besvara för åländska folket:

• Efterlyses! Den ekonomiska kalkylen för hela projektet. Och vilka utländska finansiärer som finns i projektet?

• Vem finansierar överföringen till anslutningsstationer på land av elenergin? Kommer elkunder att få betala överföringskostnader eller blir det allmän skatt för alla?

• Vilken strategiplan/analys för haverier med utsläpp av transmissionsolja har ni gjort? Varje aggregat har mellan 500–1 000 liter.

• Varför är ni så teknikfientliga mot effektiva och moderna tekniker? Har ni undersökt flera alternativ för ett självförsörjande Åland?

• Vilka miljökonsekvenser har utförts av oberoende för de 500 stycken fundament på havsbotten? Samt har det utförts studier analyser över hur många döda fåglar, insekter dessa vindkraftverk orsakar samt hur påverkan sker på det marina livet med störande ljudbild?

• Hur tänker ni (visioner) nu när EU klassat kärnkraft som hållbar investering och som de gröna i Finland & Tyskland instämmer i? Vilka politiska vindar blåser om 10 år?

Lämnar här ett tänkt alternativ med ett flytande SMR-kraftverk som också kopplas till stadens fjärrvärmenät. ”(Ett SMR verk är självavställande med sk passivt säkerhetssystem vilket kyler reaktorn oberoende yttre elförsörjning)”. Exempel: eleffekt200 MW på en yta av Rosellas storlek, kanske placerad vid energiverket. Danska Seaborg i samarbete med bland annat Chalmers University, Technical University of Denmark & EU. Beräknas vara i serieproduktion 2026.

KENT LANSING

 

Minister Röblom har avböjt att kommentera insändaren, men för ett resonemang om vindkraft i insändaren ovan.