DELA

Tidszon ingen stor IT-sak

I debatten framförde (enligt referat i pressen) åsikten att ett byte av tidszon skulle innebära stora kostnader för IT-företagen i form av programuppdateringar, så är inte fallet. Alla vanliga operativsystem, dvs Linux, NetWare, Windows etc har inställningarna för tidszonsinfo som parametrar så att dessa relativt enkelt kan ändras. Så görs även hela tiden.
I fallet Windows ändrades vissa tidszoner senast i december 2011 som en automatisk ändring. Om Åland väljer att byta till centraleuropeisk tid räcker det således att informera berörda aktörer om att så är fallet.
Ett större problem kan då vara olika typer av inbäddade system, till exempel digitalboxar, värmepannor, brödrostar och kylskåp vars klockor kan börja visa fel. Men dessa typer av system har oftast redan de problemet att den likställer språk och tidzon varför en övergång till centraleuropeisk tid t om skulle förbättra situationen.
Anders Gustafsson