DELA

Tidningarnas ansvar för barnens nätmobbning

Vi får de barn vi förtjänar. Det bara är så och de som nu förfasar sig över barnens nätmobbning, med samtidigt försvarar anonyma insändare och mess, kanske borde ta ett steg tillbaka och se orsak och verkan.

Barn lär sig genom att observera sin omgivning och det de lär sig av våra lokaltidningar är att anonyma personangrepp är socialt accepterat.
Med detta inte sagt att våra lokaltidningar ensamma bär ansvaret, men ett ansvar bär de!
Anders Gustafsson

Tidningar har absolut ett ansvar för vad som publiceras i tidningen. Just därför tillåter vi inte anonyma insändare med angrepp på andra namngivna personer. Därför plockar vi bort mess som vi uppfattar kränkande. Nya Åland har aldrig kommit ens i närheten av de grova kränkningar som förekommer på nätet, tvärtom är det vi som gång på gång pekar på problemet, bland annat för föräldrar och skolor som står handfallna inför en ny verklighet.
Nina Fellman
chefredaktör
Nya Åland