DELA

Tidig avgång gör kombination omöjlig

Angående kommande turlistor som börjar den 01.10 har man valt att utestänga Kumlinge ock Enklinge från möjligheten att resa österut tisdagar ock onsdagar.
Tisdagar kommer man dit men inte hem samma dag. Onsdagar går färjan så sent att man inte hinner annat än dit ock svänga om man skall hem samma dag.
Varför skall Alfågeln stanna i Torsholma tisdag kväll, den borde istället ha stannat i Kumlinge med beställningstur till Enklinge. Om man sedan har satt avgång från Torsholma onsdagar 08.00 samma tid som andra vardagar har hela östra skärgården fått en fungerande trafik österut.

Avgången från Torsholma som nu är tänkt 06.30 är knappast så viktig att den inte kan flyttas till 08.00. Som det nu är förstör den kombinationen två dagar i veckan för Kumlinge och Enklinge. De beräknade besparingarna borde vara de samma och turlistan mycket bättre med ett sådant upplägg. De som t.ex har läkartider i Åbo kan då både fara ock komma hem samma dag.
Både Lappoborna och Brändö påverkas inte av den planerade turlistan. Lappoborna har Spoven att tillgå så deras trafik österut fungerar alla dagar i veckan.

Hoppas att trafikministern vill förklara varför hon har valt att lämna Kumlinge ock Enklinge utan kombination när det inte blir dyrare.

Kumlingebo