DELA

Tid för tillit, inte konflikt med riket

I måndagens ledare i Ålandstidningen menar Daniel Dahlén att regeringen Sanna Marin i ”sin iver” kör över självstyrelsen då man hanterat corona-krisen. Jag tror att läget just nu kräver en förtrolig tillit mellan Åland och riket och att man lägger åt sidan alla tankar på att regering och riksdag medvetet skulle agera med uppsåt att skada Åland. Som jag uppfattar läget i Helsingfors har man agerat i expressfart för att hantera liv och ekonomi för hela landets räkning med alla de utmaningar som corona-krisen ställer.

Sanna Marin och hennes regering har ett stort förtroende bland folket och gör ett bra arbete i dessa svåra tider. Just nu är det bäst att vara resonlig i ton, värna det goda och försonlig med att misstag kan ske. Oklarheter och frågor som uppstår ska i saklig ton redas upp i efterhand.

Att som vice lantrådet Harry Jansson hota med efterspel och komma med överdrifter som höjer tonläget är nu inte på sin plats. Det är heller inte läge att vara konspiratorisk och peka finger. I detta brännande läge ska fokus vara på att medverka till att minska smittspridning, ta itu med krisens ekonomiska effekter, rädda företag och arbetsplatser.

I sommar förväntar sig turismbranschen att inresande i huvudsak kommer från riket och man sätter sitt hopp till den marknaden. Likaså är riket fortfarande vår största marknad när det gäller export av åländska produkter. Åland vill också ta del av de stöd som staten beviljar företag och restauranger. Det lönar sig alltså mer än någonsin att fundera över sina utspel och upprätthålla goda relationer.

Det kommer en tid också efter coronakrisen då vi ska leva tillsammans med republiken Finland och komma överens om exempelvis en ny självstyrelselag.

Vi ska också minnas att regeringen Sanna Marin är den mest positiva till Åland än många regeringar tillbaka. Regeringen Marins regeringsprogram lovar att både stärka svenska språket i landet och utveckla självstyrelsen.

Nu gäller det att försöka ta tillvara det goda och inte söka konflikt, om man ska nå resultat de kommande åren.

CAMILLA GUNELL (S)