DELA

Tid för en enig turismsektor

Visit Åland är i gungning efter förskingringen som kostat allas vår turistsammanslutning cirka 450 000 euro. Henrik Nordström har startat en insamling som redan fått ihop närmare 60 000 euro. Som liten turistföretagare och auktoriserad guide har även jag lovat ett litet bidrag.

Jag hoppas att fler gör samma sak. Det är naturligtvis fel att fokusera på det negativa just nu. Även jag är besviken på att satsningen på Sportfiske ändrar karaktär. Även jag känner varmt för de anställda på Visit Åland, som alla drabbas nu – efter förskingringen.

Men jag uppmanar turistbranschen att enas nu och ställa oss bakom Visit Åland. Att tillsammans hjälpas åt att se framåt och att bidra på bästa vis alla kan. Det cirkulerar många rena felaktigheter och påhopp på Visit Åland på nätet.

En s k debattör påstår att 62 procent av omsättningen gått till löner, när den korrekta siffran är 21 procent. Sådana påhopp skapar bara mer osäkerhet och räddar inga jobb inom turismen. De är avsedda att göra skada.

Nu är tid att enas – tillsammans för turismens framtid. Alla upp!

Mats Granesäter

Guide och filmare